در بخش گذشته در شرح وقایع بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ میلادی به موارد زیر اشاره شد:
امپراتوری خمر در کامبوج
معبد بوروبودور در اندونزی؛ بزرگ‌ترین پرستشگاه بودایی در جهان
پیمان وردون که ازجمله پیامدهایش، پیدایی کشورهای آلمان و فرانسه بود.
اختراع باروت توسط چینی‌ها
قبیله‌ها و خاندانهای با نفوذ در گذشته ژاپن
سقوط تیکال و ضربه به قلب تمدن کلاسیک مایا
خط سیریلیک در سده نهم میلادی
هجوم وایکینگ‌ها به اروپا؛ و –
آلفرد کبیر که از سال ۸۷۱ تا ۸۹۹ میلادی، در جنوب غربی انگلستان فرمانروا بود…
در این قسمت به مهم‌ترین وقایعی می‌پردازم که گرچه ارتباط مشخصی با هم ندارند اما همه بین ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ میلادی پیش آمده‌اند.

مقاله مربوط به این بحث(با چکیده آن بزبان انگلیسی+عکسها) در آدرس زیر است:
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=366
________________________________________
در همین زمینه
تاریخ جهان دادگاه جهان است
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=history

بخش‌های دیگر«تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک»
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=otherm

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)