حال جسمی تعدادی از شاگردان بازداشت شده محمد علی طاهری که روز جمعه با ضرب و شتم ماموران در مرقد آیت الله خمینی بازداشت شده و در اعتصاب خشک به سر میبرند، وخیم گزارش شده است.محمد-علی-طاهری

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)