شازده پرسید :چه موقع اوضاع بهتر میشه؟

روباه جواب داد:از وقتی بفهمی همه چیز بخودت بستگی داره

“از کتاب شازده کوچولو “

 

entekhabat.negaam-3

در قسمت های پیشین  از مکانیسم حضور معترضانه مردم در انتخابات با آرای هوشمندانه  وتبدیل آن به  انتخاباتی واقعی یا یک (رفراندم ملی) صحبت شد . حقیقت اینست که انتخابات حتی بشکل معمول و مرسوم آن  هم بدلیل قدرت‌زا بودن برای هیئت یا طبقه حاکمه،  با فلسفه و علت وجودی اندیشه دموکراسی  بسیار فاصله دارد . مشکل دیگر اینکه عناصر اشراف به موضوع ، و مسئولیت پذیری ناشی از رأی،  در این روش وجود ندارند.   به این معضل در مردمرایی یا ” دموکراسی در ایران فردا ”  در پایان بخش یک  اشاره  شده است.

منتقدین  حکومت و باورمندان به  جمهوریت نظام ، مشکل ولایت مطلقه را در تعارض آن با اصل جمهوریت میدانند.  مسئولیت مشترک و متقابل افراد درجامعه سیاسی ، یعنی مفهوم  (کلکم راع  و کلکم مسئول……)  از اصول پذیرفته شده در تمام جهان است. ولایت یک نفر برجامعه  ناقض آن اصل از  دموکراسی است که میگوید میزان رأی ملت است . آقای منتظری از کفر آمیز بودن برداشت حاکمیت از ولایت فقیه سخن گفته است.

سیستم سیاسی فعلی با نظارت استصوابی به  بده بستانِ  من تو را می یابم بشرط این که تو هم من را بیابی، تبدیل شده است. راهکار جمهوری خواهان نظام برای رهایی از این گرداب اینستکه مردم با مشارکت معترضانه در تمام انتخابات ،  لیست شورای نگهبان را نادیده گرفته و به هر کس  که  خود خواستند رأی بدهند. این شورای نگهبان است که باید از قبل لیستهای خود را بر اساس خواست شاکله مردم تنظیم کرده باشد و اگر چنین نباشد ،رأی اعتراضی یا آرای  باطل شده، تمام مهره چینی ها و مهندسی انتخابات را تا حد ابطال آن به هم میریزد. نتیجه این نوع ازاستقلال فردی در رأی دادن، ادای بموقع حق الناس، اجرا شدن مفهوم دموکراسی ، بلاموضوع شدن نظارت استصوابی ،برگشت قطار مملکت به ریل اصلی و  رسیدن مردم به این اصل خواهد بود که میزان رأی ملت است . استراتژی نـــه بــــزرگ در عالی‌ترین سطح به تأیید شخصیتها و سازمانهای سیاسی  رسیده است.

پس از صدور اطلاعیه ها و بیانیه های سیاسی مبنی بر التزام به طرح فوق در سال ۸۶  که در قسمت دوم به آنها اشاره شد ، دولت پنهان برای گریز از آن،  با محوریت نیروهای موازی و مهره چینان انتخابات،   به القای تحریم شرکت در انتخابات در میان اپوزیسیون برانداز و معترضین ساده اندیش پرداخت تا بتواند مخالفین نظارت استصوابی را از صندوقهای رأی دور نگه دارد . هدف آنها از این استراتژی ، راحت تر بودن مهره چینی بقول خودشان برای حفظ بیضه نظام بود. در این مورد حتی  از سوی ارگانهای بی ربط حکومتی تصویبنامه ای بنام “تعیین مصادیق مجرمانه  تحریم انتخابات” بقصد تحریک بیشتر مخالفین منتشر شد که  بعد هم آن را  پس گرفتند و در یک چرخش ۱۸۰ درجه‌ای، تحریم انتخابات را حتی برای اقتدارگرایان مجاز و ممکن دانستند. شاید این دفعه میخواستند بعضی از خودیها  را از صحنه دور کنند.  گزارش این چرخنده گی نیز در این لینک خواندنی است    .( دستگاه خبربافی فارث)

حکومت پس از درماندگی در مقابله با مشارکت هدفمند و هوشمندانه مردم  در انتخابات،  با برنامه های از پیش تعین شده  و با استخدام اراذل و اوباش در سال ۸۸ به کودتای انتخاباتی دست زد و سپس با تعویق انتخابات شوراها و نیز همزمان نمودن انتخابات خبرگان و مجلس شورای ملی، مهلتی برای گریز از آرای اعتراضی مردم را برای خود فراهم آورد  . این مهلت  در هفتم اسفند ماه امسال  به پایان میرسد.

پرسید: اوضاع کی بهتر میشود؟ گفت هروقت توبخواهی

اگر معضل انتخابات فرمایشی حل شود میتوان به گشایشی در اجرای فصل سوم قانون اساسی ، آزادیهای مدنی و روشن شدن وضع پرونده های امنیتی و گمشدگان سیاسی امیدوار بود .در اینصورت  پایانی بر بازداشتهای خودسرانه ، قتل ومفقودالاثر شدن بسیاری از جوانان و فعالین حقوق  مدنی، نویسندگان  و حقوق دانان این مملکت را میتوان انتظار داشت. سرنوشتی که این قهرمانان ملی  بدان دچار شدند نتیجه اعتراض و پیگیری  نسبت به تاراج ثروتهای عمومی و نداشتن مجلسی بوده که بخواهد و بتواند جلو این باندهای نظامی و امنیتی قد علم کند و آنها را بسزای قانونی خود برساند تا ریشه فساد از بین برود. بنا براین خط مقدم جبهه در برخورد با باندهای جنایتکار باید از تشکیل  مجلسی شروع شود که نمایندگانی آگاه ، وطن پرست ،شجاع ، متقی در آن حضور داشته باشند نه مجلسی مانند دو دوره اخیر، که وکیل الدوله های باجگیر آن را به طویله تبدیل کرده بودند . تمام آتشها از گور شورای نگهبان برمیخیزد که این انتخابات فرمایشی را بدستور وکارگردانی باندهای رانت خوار کارگردانی میکند. مشارکت معترضانه در انتخابات نقطه عطفی برای هر سه قوه خواهد بود چون مجلس علاوه بر قانونگزاری، وظیفه نظارت بر اجرا را نیز دارد ومیتواند سوۀ استفاده از تفسیر  قوانین را بکمک مجمع تشخیص از کمند شورای نگهبان برهاند. زندگی ما ایرانیان به همین یک رأی بستگی دارد. مگر اینکه باندهای فوق بخواهند با کودتا در مرحله تجمیع آراء ،کار را به خاکریز آخر بکشانند که نتیجه و عواقب آن را ، خودشان بهتر میدانند . کیست که این سخن حافظ را نشنیده باشد: من جرب المجرب حلت به الندامه .

حیرتم از چشم بندی خدا   

آمران و عاملان نظارت استصوابی طبق اعتراف  و اظهارات سردارمشفق و سرارجعفری نمیخواسته اند وهنوز هم نمیخواهند  اسامی معرفی شده از سوی  چند جبهۀ سیاسی موجود در کشور را بپذیرند تا موضوع  به انتخاب معقول از بین چند داوطلب شاخص در هر حوزه، به مردم محول شود، و همچنان  اصرار دارند خود  ولایتاً برای دیدگاههای مختلف سیاسی ، نماینده معرفی کنند . نتیجه این خودسری،  به ثبت نام دوازده هزار داوطلب برای  دو مجلس منتهی شده و متولیان خود فرموده ، این روزها در کار خویش سخت حیران مانده اند. آنچنان حیران که بعد از انتخاب احمدی نژاد پاکدست و راستگو  بعنوان نزدیکترین فرد به خود،  و مجلس کنونی که حد اقل ۱۷۰ رشوه گیر ثبت شده در آن رژه رفتند، در خرابکاری خود غرق شده اند .  این طیف از مسئولین با  جعلیات از قول امام زمان در تأیید گماشتگان خود، چنان زاویه دید وعرصه  را بر خود تنگ کرده اند که بصیرتشان حتی مسلمان بودن نزدیک به ششصد و پنجاه  نفر از روحانیون و مجتهدین را  که داوطلب عضویت در مجلس خبرگان بوده اند نمیتواند احراز کند.

 

فردا را اکنون ببینید

شاه سابق فقط چند ماهی از حواث عقب بود . او نمیدانست که چشمها را باید شست و جور دیگر باید دید. او نرمش قهرمانانه نمیدانست و علی رغم اعتراف به کج رویها و دادن هزینه های سنگین ،هرچه تلاش کرد نتوانست زمان را بعقب برگرداند چون سر رشته کار از دست در رفته بود. اکنون  افرادی که غیر از نفوذی نمیتوانند باشند به خراب کردن پلهای پشت سر حاکمیت پرداخته اند تا سر رشته کارها گم شوند و شکست ها و تبهکاری هایشان مکتوم بماند.

ناظران محترم و تصمیم گیران نظام با کارشناسان حیطه اجرایی مشورت کنند تا بفهمند که اجرای مشارکت هوشمندانه، از سوی مردم که یک اعتراض مدنی برای پرشدن صندوقها از رأی اعتراضی و از کار انداختن سیستم انتخابات فرمایشی است تا چه حد  کار را برای آنها  سخت و غیر ممکن خواهد کرد. به رانت خوارانی که حسابهای ارزی خود را در خارج پر کرده و بدنبال جنگ یا انقلاب بعنوان  مستمسکی برای فرار و اقامت بی بازگشت در خارج از کشور  میباشند وقعی ننهید.  اکنون در سپهر سیاست داخلی انعطاف و نرمش قهرمانانه ضروری و لازم است . اگر نمیخواهند انقلاب یا جنگ و عوارض  آن  به مردم و کشور تحمیل شود دراین فرصت از هرکدام از جناحهای مختلف یک لیست سراسری  بخواهید و قضاوت و تصمیم را به صاحبان کشور واگذار نمایید تا حق الناس رعایت شود و دوباره  بی وطنان همه چیز را به تاراج نبرند وبه هدر ندهند. با توجه به فرصت محدودی که تا دور اول انتخابات باقی مانده اگر راهکاری معقول حتی بقیمت تعویق زمان انتخابات  در پیش گرفته نشود در گیری بسیار شدیدی آنهم بیشتر بین برادران قاچاقچی و خودیهای فربه بوجود خواهد آمد که پیش در آمد آن تا کنون به قتل یک نفر منجر شده است.

 


قسمت بعد: تحریمیان و انتخابات اینترنتی فعالین مدنی

برگرفته از   مردمرایی


بخش اول: از هفت اسفند تا ایران فردا

بخش دوم: از هفت اسفند تا ایران فردا – بخش دوم

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)