امروز ۱۰ بهمن۱۳۹۴:
حسن خمینی علی خامنه‌ای رهبر ایران را در آرامگاه آیت‌الله خمینی همراهی می‌کند. این دیدار یک پس از آن صورت می‌گیرد که حسن خمینی به رد صلاحیتش توسط شورای نگهبان اعتراض کرد.

160130091152_hassan_khomeini_ali_khamenei_512x288_khamenei.ir_nocredit
???? ???? ?????? ?? ???? ???? ???? ???? ? ????? ????? ???? ????
???? ???? ?????? ?? ???? ???? ???? ???? ? ????? ????? ???? ????
???? ???? ?????? ?? ???? ???? ???? ???? ? ????? ????? ???? ????
???? ???? ?????? ?? ???? ???? ???? ???? ? ????? ????? ???? ????
1929984_10104968885690053_5759693330806206657_n

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)