khameneee va janati

او می ترسد که مخالفان به مجلس بروند. خامنه ای شماره و عدد مردم را می خواهد حتا اگر مخالف خودش وحکومتش باشند ، اما حضور و بیان مخالفان را نمی خواهد. او می گوید بیایید رای بدهید به هرکه ما می خواهیم بیایید تا ما از عدد وشماره شما در صندوق های حکومت استفاده کنیم و حالش را ببریم.

اما اینکه شما بیایید و اگر گروهی از مردم به شما رای دادند ما اجازه نمی دهیم که شما به مجلس یا هر جای دیگری بروید که دیده شوید. خودش می گوید من نگفتم نماینده مجلس شوید ، گفتم مخالفان بیایند رای بدهند. این تحقیری است که این بیمار روانی و همپالکی هایش در حق کسانی که پای صندوق های انتصخاباتی ایشان می روند روا می دارند،او می ترسد که زندانیان بیگناه ازاد بشوند.

او می ترسد که مردم حقوق خودشان را طلب کنند. او از اعتراض مردم وشورش پابرهنگان ودمپایی پلاستیک پوش ها می ترسد. او می ترسد مخالفان حکومتش ،آزادی مجلس و آزادی انتخاب وازادی بیان وتشکل و آزادی وجدان و آزادی حق تعیین دین و روش زندگی و مطبوعات و رسانه و نوع لباس پوشیدن داشته باشند. او می ترسد که مخالفان دیده وشنیده شوند. خامنه ای می ترسد می ترسد می ترسد او همش می ترسد که مخالفان شمارش وسنجیده شوند .خامنه ای وحکومتش ترس دارند که انتخابات دموکراتیک برگزار شود .خامنه ای وجنتی از این می ترسند که روزی مردم انها را در ترازوی عادلانه انتخاب خود با دیگران بگذارند .

خامنه ای وحکومتش از انتخابات دموکراتیک می ترسند ، آنها از رفراندوم ،انها از وزن کشی می ترسند .پس برای امتحان هم که شده بیاییم ودر صندوق‌های دموکراتیک و آزاد در اینترنت وزیر نظر نهادهای شناخته شده همچون گوگل ودر ارتباط با نهاد های حقوق بشری ثبت نام کنیم ونمایندگان واقعی خودمان را که خامنه ای وحکومت جمهوری اسلامی از انها می ترسد ،در صندوق انتخابات آزاد ودموکراتیک مردم ایران ودر مقابل نظام جمهوری اسلامی ، به هم میهنان دیگر ومردم جهان و نهاد های بین المللی معرفی کنیم . اولین بار عدد های ترساننده خود را در ظرفی که گروهی از ستم دیده گان دادخواه آماده کرده اند بریزیم و زمینه های یک رفراندوم دموکراتیک و آزاد را برای تعیین آینده حکومت و سرزمین مان فراهم کنیم .همانطور که حکومت برای شکار هر یک رای هم وطنان در همه جا ، خارج وداخل کشور تلاش می کند ، ما ملیون ها ایرانی به تنگ آمده از ستم این حکومت می توانیم به حضور مخالفت امیز خود در مقابل این هیولا های آدم خوار از کم هزینه ترین راه در صندوق های انتخابات ازاد و دموکراتیک یک جلوه واقعی و قابل شمارش و محاسبه بدهیم .

این روشی است که مورد توجه همه نهادهای حقوق بشری و خود هم میهنان بلا کشیده ما که نمی دانند چکار کنند ، قرار خواهد گرفت به شرطی که ما ، انسان هایی که دل در گروی ایران و انسان و اینده مردم وسرزمینمان داریم ، فرصتی بگذاریم وهر روز ساعاتی از وقت خودرا صرف معرفی این صندوق واین روش دموکراتیک بدون هزینه وکاملا مسالمت امیز نماییم واز هم وطنان در هر جای دنیا که هستند بخواهیم که هر روزحداقل دونفر را ، در صندوق ثبت نام کنند. تا به ترس خامنه ای جامه عمل بپوشانیم وبا برکناری حکومتش به او وهمه حکومتگرانش مرخصی بدهیم تا بروند وخود را ترمیم کنند وبر ترس ها وفوبیاهای خود از مردم وازادی ودموکراسی چیره شوند ومثل بچه ادم زندگی کنند واینقدر نگران ملیاردها دلار پولی که از مردم ایران دزدیده اند نباشند .

بدانند که دیگر بار حکومت از دوششان پایین امده است وباید بروند زندگی کنند وبعد از  سال این کار دشوار وعلمی وبسیار پیچیده را به اهلش بسپارند. البته تا فرصتی هست وسرزمینی به نام ایران وجود دارد.والا بعد از مدتی کوتاه نه از تاک نشان خواهد بود ونه از تاک نشان!

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)