چگونه باید درمبارزات دمکراتیک مردم شرکت جست؟ ویا چگونه درشرایط استبداد چهره گسسته بانیافتن کاندید مورد نظر به مبارزه ادامه داد؟ نسخه نویسی از بالا بدون در نظر گرفتن محیط وشرایط محل زندگی وکار بی معنا است. قدرمسلم این است که نباید زیربار چنین تحمیلی رفت وبرای بدست گرفتن تریبون واقعی غیر فعال ماند.

به شوربختی میلیونها انسان در کارزار انتخاباتی می نگرم که به روزنه ای امید بسته اند تا شاید شفائی برای درمان عدالت اجتماعی بیابند. کارگزاران نظام با تدارک ودامن زدن به فضای داغ انتخاباتی به توازن نیرو به منظور تحکیم رژیم ولایی تا گرفتن آرای نهایی در صندوقهای رای از انواع ترفندهای سیاسی بهره می گیرند تا مانع اتحاد و انسجام در بدنه اجتماعی جامعه گردند. با تهدید وتحمیل و ایجاد نفاق و چند دستگی و گروه تراشی وحبس وشکنجه وحتی سوء قصد مخالفان کوتاهی نمی کنند. مستبدان برای قلع وقمع شمشیر را از رو می بندند ودر شرایط اعتراضهای جمعی با لشکر کشی از براه انداختن حمام خون چون گذشته جنبش مردمی شرمی ندارند.

ازاین تجربه عام وهم اکنون نیز در ادامه انتخابات مجلس خبرگان وانتخاب در مجلس اسلامی سناربو تکمیل می گردد. با طرح کنار گذاشتن نظارت استصوابی برای باز کردن فضای انتخاباتی در آغازرهبر ولایی آب پاکی را بر مانور رئیس جمهور روحانی ریخت بدین ترتیب”آقا” به تقویت درپشت جبهه پشتبانی ازشورای نگهبان پرداخت و شورای نگهبان نیز شمشیر را برای قلع وقمع ازروبست و از میان هزار نفر ثبت نام کننده در صد% اندکی بی خطر به نظام را باقی گذاشت که خود شیفتگان اصلاح طب وخود نامیدگان چپ اینبار نیز روزنه ای”مترقی” برای اتحاد در صندوق ولایی یافتند ومی گویند برای حفظ نظام پس از برجام رای خواهیم داد. اما ریزشها از نمایندگان مخالف احزاب تا گروه های ملی مذهبی ادامه یافت بنا به گزارش‌های رسمی و غیررسمی، همه اعضای حزب اعتماد ملی، کارگزاران سازندگی، اتحاد ملت ایران، اراده ملت ایران، ندای ایرانیان واز ۳۰۰۰نفربه ۳۰ نفر اصلاح طلب باقی ماند که ۹۹% از سوی هیأت‌های نظارت بر انتخابات رد صلاحیت شدند. فضای قلع وقمع برجو انتخابات حاکم گردید رئیس جمهور به رد صلاحیت ها واکنش نشان داد ودر ابتدا با طنز گفت: “همین مدل برجام را باید در داخل اجرا کنیم… و امیدواریم شورای نگهبان به این موضوع به خوبی رسیدگی کرده و با دخالت در این موارد، صلاحیت افراد را احراز کند”

دعوای جناحی ,اختلاف نظرها و تصفیه حسابها وبرخورد ها که در راس آن رهبر وسپاه قرار دارند. خود نامیدگان اصول گرا که از دوران احمدی نژاد برسرزبانها افتاد و هم اکنون طیف چپ وراست ومیانه بخود گرفته است. اختلاف نظر با اصلاح طلبان که بنام محمد خاتمی که به گارباچف ایران معروف گشت با موضع هاشمی رفسنجانی سردار نئولبیرال ها ورئیس جمهور روحانی با شورای نگهبان درمورد صلاحیتها وغیره .. فضای انتخاباتی را بین رای دهندگان شناورنموده است. در چنین فضا ئی اسامی افرادی از سانتر یفیوژهای انتخاباتی عبور کرده وچند تنی باقی ماند که افراد ونبروهایی با انگیزه شرکت در انتخاب بد وبدتر گزینه ” بد” که ته مانده های بی خطر از گردونه سانتریفیوژهای انتخاباتی بوده اند برای رای دادن ترجیح داده اند تا پاسخی باشد به ندای رهبر. که مخالفان نظام را برای رای دادن فراخواند هرچند پبام با توهمی طنز آمیز روبرو گردید. ولی خود نامید گان چپ و “اصلاح طبان محبوب دولت” آنرا به فال نیک گرفتند که گویا “آقای خامنه ایی تغیر رفتار” داد این خود فرهیخته گان که خود را تازه با تغییر رفتار رهبر ولایی انطباق داده بودند که دیری نپائید رهبر تیر خلاص را به این خوش باوران آگاه زد و با بی پروائی گفت منظور “شرکت در انتخابات است نه انتخاب درمجلس” در واقع تغییر رفتار از جانب ” آقا” نبود بلکه از جانب فرصت طلبانی است که می خواهند شعور زحمتکشان را دستکاری کنند حال چه واکنشی در مقابل چنین اهانتی باید نشان داد که انسانها را در سطح یک ماشین رای تنزل داده اند؟ سئوال اینجاست آیا باید به تحقیرتن در داد وبه هر تقدیری به پیام رهبر در انتخابات پاسخ مثبت گفت؟ ویا بگفته قدیانی اصلاح طلب منفرد به تحریم ها پیوست؟ چگونه باید با حفظ صف مستقل نیروی کاروزحمت به همراه جنبش مردمی حضور یافت؟ چگونه باید درمبارزات دمکراتیک مردم شرکت جست؟ ویا چگونه درشرایط استبداد چهره گسسته بانیافتن کاندید مورد نظر به مبارزه ادامه داد؟ نسخه نویسی از بالا بدون در نظر گرفتن محیط وشرایط محل زندگی وکار بی معنا است. قدرمسلم این است که نباید زیربار چنین تحمیلی رفت وبرای بدست گرفتن تریبون واقعی غیر فعال ماند.

م. چابکی ۰۴ بهمن ۱۳۹۴ برابر با ۲۵/۰۱/۲۰۱۶

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com