گفت ما را هفت وادی در ره است
چون گذشتی هفت وادی درگه است
هفت دریا یک شَمَر اینجا بود
هفت اختر یک شَـــرَر اینجا بود
هفت گردون را بر آرم زیر پَر
گر فرود آری بدین سرگشته سر
گفت اگر دوزخ شود همراه من
هفت دوزخ سوزد از یک آه من
عطار

فایل صوتی گفت و شنود ۲۰
http://www.hamneshinbahar.net/mp3files/goftegu_esmail20

قسمت های قبل
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=interview


سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)