شقایق 15 ساله است. او و دوست پسرش، یک سال پیش، وقتی او 14 سال داشته، براس سرقت مسلحانه وارد یک فروشاه می شوند. با رسیدن پلیس، دوست پسر او فرار می کند اما او را دستگیر و به اعدام محکوم می کنند که به محض رسیدن به 18 سالگی باید اجرا شود. در این عکس، مادربزرگ او پس از یک سال به ملاقاتش آمده است.

نیما سلیمی

12نیما سلیمی 15.28.53

مهسا 17 ساله است. او عاشق پسر جوانی شد و قصد ازدواج با او را داشت اما پدرش مخالف بود. یک روز، در میان یک دعوای لفظی با پدر، عصبانی می شود و او را با چاقوی آشپزخانه می کشد. برادر مهسا درخواست قصاص او را کرده است.
نیما سلیمی۱

نیما سلیمی
سوگند 16 سال دارد. وقتی در 15 سالگی در خانه تنها بوده، پلیس با برگه تفتیش، وارد منزل می شود و 250 گرم تریاک، 30 گرم کوکایین و 20 گرم هرویین پیدا می کند. چون هیچکس دیگری در خانه نبوده، او را دستگیر می کنند. یک سال است که هیچکس به ملاقات او نیامده است. مجازات در اختیار داشتن این میزان از مواد مخدر طبق قوانین ایران اعدام است.
نیما سلیمی۲

نیما سلیمی-2

مرگ بر جمهوری اسلامی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)