ارتش ترکیه به جنگ بی رحمانه عليه کردهای ترکيه دست زده و به شهرهای دیاربکر، سور، جيزره، سلوپی، بوتان و نسبیین حمله برده است. ارتش خانه مردم در اين شهرها را به توپ می بندد و تخريب می کند. براثر حملات ارتش ترکيه در روزهای گذشته، عده زيادی از کردها کشته شده اند. دولت ترکيه در اين شهرها مقررات منع رفت و آمد را برقرار کرده است.

به نوشته مطبوعات روزی نیست که در کردستان ترکيه زنان، کودکان و سالخوردگان کشته نشوند. زنان کرد در مبارزه عليه دولت سرکوبگر ترکيه در صف مقدم قرار دارند. ارتش به آن ها حمله می برد و زنان و کودکان را قتل‌عام می‌کند. در ماه های گذشته بیش از ۵۰ کودک کشته شده‌اند.

دولت ترکيه به جای پاسخ مثبت به مطالبات برحق کردها، با حملات وحشيانه می خواهد مقاومت آن ها را در هم شکند. اولين بار نيست ارتش ترکيه به شهرها و روستاهای کردستان يورش می آورد و با ايجاد جو رعب و وحشت و ميليتاريزه کردن منطقه، تلاش می کند کردها را به تسليم وادار سازد. ولی دولت ترکيه هربار با مقاومت سرسختانه کردها روبرو شده و ناکام مانده  است.

در برخی کشورها، کردها و نيروهای آزاديخواه عليه کشتار دولت ترکيه به اعتراض برخاسته اند. در شهرهای کردستان ايران عليه خشونت و سرکوب دولت ترکيه در حق مردم شهرهای جيزره، سور، دياربکر و ساير شهرهای کردنشين ترکيه، تظاهرات برگزار گرديد. همزمان با راهپيمائی در شهرهای کردستان در مقابل سفارت ترکيه در تهران نيز تجمع برگزار شد. در ترکيه هم حدود دو هزار نفر از هواداران احزاب کرد ترکیه به سوی شهر جنگ زده «جیزره» راهپیمایی کردند. تاسف بار است که جامعه جهانی نسبت به کشتار کردها توسط دولت ترکيه، سکوت اختيار کرده است.

ما کشتار کردها توسط دولت و ارتش ترکيه را محکوم می کنيم. مسئله کرد راه حل نظامی ندارد. اردوغان با دستگيری روزنامه نگاران آزاديخواه، با بستن روزنامه های منتقد و پيگردهای نيروهای چپ و قتل عام زنان، کودکان، سالخوردگان و جوانان کرد قادر نخواهد شد که صدای اعتراض منتقدين و مخالفين را خاموش سازد و مقاومت کردها را درهم شکند. مسئله کرد تنها با رعايت آتش بس بين دولت و پ.کا.کا، برقراری صلح و تامين حقوق و مطالبات کردها قابل حل است. راه حلی که حزب دمکراتيک خلق های ترکيه پی می گيرد.

هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

٤ دی ١٣٩٤ (٢٥ دسامبر ٢٠١٥)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)