12345590_849091088544272_8930853717235296484_n
پاسخ دادن به سئوالات به صورت کتبی یا شفاهی در احضار های غیر قانونی
*هرکدام معایب و مزایایی دارد.اظهارات متهم که به صورت کتبی بیان شود می تواند در دادگاه به صورت مدرکی علیه یا به نفع او مورد استفاده قرار گیرد.هر چند تجارب فعالان سیاسی نشان داده که در گفتگوهای شفاهی امکان این که بازجو بتواند متهم را بیش تر تحت فشار گذاشته و با تحریک و تهدید، تسلط متهم بر شرایط را از بین ببرد بیش تر است. بنابراین انتخاب هریک از این دو روش به توجه به فضای جلسه و وضعیت روحی فعال سیاسی بستگی دارد.
*چنان چه فضای بازجویی به صورتی است که متهم حق انتخاب دارد و یا می تواند از بازجو بخواهد که طبق قانون سئوالات از وی کتبی پرسیده شود باید به نحوه پاسخ دادن به سئوالات بسیار دقت کرد تا نتواند به عنوان مدرکی علیه متهم یا دیگری در دادگاه تبدیل شود .
*فعالان سیاسی-مدنی اغلب یکی از سه راهکار زیر را در موارد احضار تلفنی به وسلیه ماموران امنیتی اتخاذ کرده اند:
به احضار تلفنی ماموران اطلاعات توجهی نکرده و از آن ها خواسته اند طبق قانون از طریق دادگاه احضاریه بفرستند. به تلفن هایی که شماره ای نمی افتد یا یا با توجه به تجربه قبلی می داند از وزارت اطلاعات است پاسخ نداده اند. احتمال داده اند که با مراجعه به وزارت اطلاعات در پی احضار، مساله حل شود و بنابراین به وزارت اطلاعات رفته اند.
*در موارد احضار تلفنی به مراکز مربوط به وزارت اطلاعات بسیار ضروری است تا جایی که می توان مقاومت کرد . در غیر این صورت این امکان وجود دارد که همواره برای کسب اطلاعات یا همکاری از وی خواسته شود به محل مورد نظر اطلاعات به طور متوالی مراجعه کند.
برای اطلاعات بیشتر، جزوه “احضار، بازداشت سایر قرارهای تامین” را که از سوی مرکز مشاوره فعالان مدنی و سیاسی (دستگیری) منتشر شده بخوانید
http://justice4iran.org/persian/j4iran-activities/booklet-1-dastgiri/
آدرس کانال تلگرام دست‌گیری: https://telegram.me/Dastgirii

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com