12247190_842598155860232_5627265168752246017_n
• طبق قانون احضار و جلب متهم توسط مقامات قضایی) دادیار، بازپرس و قاضی (و توسط برگ احضاریه یا برگ جلب صورت می‌گیرد. در این برگه‌ها موارد زیر حتما باید ذکر شود:
– نام و مشخصات دقیق متهم
– علت احضار
– محل حضور
– نتیجه عدم حضور
– تاریخ احضار
• دادگاه می‌تواند با توجه به مصلحت فقط از ذکر این موارد در برگه احضاریه یا جلب خودداری کند:
– علت احضار
– نتیجه عدم حضور
• برگ جلب یا احضاریه که بدون مشخصات فوق باشد غیر قانونی است. به عنوان نمونه برگه‌های جلب کلی که توسط
دادستانی صادر می‌شود هیچ گونه جایگاه قانونی ندارد.
• برگ جلب و احضاریه باید به متهم ابلاغ شود به این معنا برگه جلب و احضاریه در دو نسخه ارسال می‌شود، یک نسخه را متهم گرفته و نسخه دیگر را امضا کرده و به مامور احضار و جلب می‌دهد. متهم حق دارد نسخه مربوط به خودش را نگه دارد یا به نزدیکان و خانواده‌اش بدهد.
برای اطلاعات بیشتر، جزوه “احضار، بازداشت سایر قرارهای تامین” را که از سوی مرکز مشاوره فعالان مدنی و سیاسی (دستگیری) منتشر شده بخوانید:
http://justice4iran.org/persian/j4iran-activities/booklet-1-dastgiri/

آدرس کانال تلگرام دست‌گیری: https://telegram.me/Dastgirii

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com