بیانیه

با تداوم رویه دیرینه‌ی سلب آزادیها در ایران،دستگیری و زندانی کردن فعالان مدنی،حقوق بشری و روزنامه نگاران ادامه دارد. دراین راستا در چندماه اخیر شماری از اصحاب رسانه و مطبوعات از جمله حسن شیخ آقایی در کُردستان، عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی و افرادی دیگر دستگیر وبازداشت شده اند.
RMMK
در همان حال روزنامه نگار کُرد عدنان حسن پور از ده سال پیش ،خسرو و مسعود کُرد پور قریب سه سال است محبوس و از حقوق و آزادیشان محروم گردیده اند. هم راستا با برخورد با روزنامه نگاران، فعالان حقوق بشر نیز از حبس و بازداشت و آزار مصون نبوده اند،بطوری که تعدادی از فعالین برجسته ی حقوق بشراز جمله خانمها ;نرگس محمدی ،بهاره هدایت و آقایان; عبدالفتاح سلطانی،محمد صدیق کبودوند ،محمد سیف زاده و فعال اجتماعی سعید مدنی و شمار دیگری از فعالان مدنی و اجتماعی از چندین سال پیش محبوس و زندانی شده اند،که وضعیت سلامتی و یا بیماری برخی از آنهادر آستانه مرز خطرناک و بسیار نگران کننده است. در همین رابطه خانم نرگس محمدی به دلیل وخامت بیماری نیاز شدید به مراقبتهای ویژه پزشکی در خارج از زندان دارد و آقای کبودوند نیز به علت نگه داشته شدن نزدیک به یک دهه در زندان به چندین بیماری صعب العلاج مبتلا گردیده است.

سازمان دفاع از حقوق بشر کُرد ستان ضمن ابراز تاسف از استمرار دیرپای نقض حقوق بشر در ایران، همراه با درخواست برای توقف روند بازداشت و برخورد با روزنامه نگاران و فعالان عرصه های مدنی و حقوق بشر، و خواسته ی پایان دهی به نقض آزادی های بیان و مطبوعات و حقوق بشر، آزادی فوری تمامی روزنامه نگاران و فعالان حقوق بشر زندانی از جمله عدنان حسن پور، خسرو کردپور، مسعود کردپور، عیسی سحرخیز، احسان مازندرانی، نرگس محمدی، بهاره هدایت،عبدالفتاح سلطانی، محمد سیف زاده،سعید مدنی و محمد صدیق کبودوند را خواستار است.

تهران: ۱۹ آذر ۱۳۹۴/ ۱۰ دسامبر ۲۰۱۵

سازمان دفاع از حقوق بشر کُردستان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)