روز جهانی معلولین از سال ۱۹۹۲ که از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام شد، هر ساله در ۱۲ آذر برابر ۳ دسامبر برگزار می‌شود. هدف از تعیین این روز احترام به کرامت و ارزش نهادن به حقوق و رفاه شخصی هر انسانی است که با روز معلولین می بایست به هریک ازما یاد آوری شود.

Behinderung

در روز بین المللی افراد مبتلا به معلولیت، از سازمان ها و ارگان ها خواسته می شود که با پرداختن به نگرانی ها و مشکلات افراد معلول جامعه بپردازند. همچنین از سازمانهای دولتی و مربوطه خواسته میشود که با فراهم آوردن جشن ها و مراسم بزرگداشت این روز از معلولین دعوت شود تا با شرکت فعال خود مشکلات و خواسته های خود را بیان کنند و از مسولین بخواهند تا به ناهنجار ی های اجتماعی آنان رسیدگی شود.
همچنین با ارتقاء رشد اذهان عمومی درباره مسائل مربوط به معلولیتهای مختلف، و افزایش آگاهیهایی بوده است که می‌بایست با پیوستن افراد معلول در تمامی جنبه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی فراهم شود. از جمله برای دسترسی بیشتر به خدمات بهداشتی، مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری همچنین آسان نمودن شرایط مناسب برای تحصیل و اشتغال آنان جهت بهبود کیفیت زندگی و کاستن در فقر اجتماعی در حد توانایی جسمی و روحی معلولین  اشاره کرد.
طبق آخرین اخبار بهداشت آلمان یک میلیارد انسان در جهان از معلولیت های گوناگون جسمی و روحی برخوردار می باشند که زندگی آنان با فقر اقتصادی گره خورده است و این فقر خود موجب معلولیت انسان ها می شود است.  به گزارش خبرنگار «اجتماعی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) نیز آبا ن ماه پیش نوشت : مدیرکل اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی کشور گفت: ۱۱ درصد از جمعیت کشور دارای درجاتی از معلولیت هستند.

از آنجا که برای مشارکت های اجتماعی و کارهای روزمره معلولین در جامعه بسیار حائز اهمیت است و درصدر وظایف مسئولین مربوطه قرار دارد از جمله فراهم آوردن امکانات آسانتری برای تردد شهری این گروه از شهروندان می باشد. بطور نمونه رفت و آمد معلولینی که از صندلی چرخ دار استفاده می کنند در خیابانها و بویژه پیاده رو ها ی بسیاری از شهرهای کشور بسیار سخت یا امکان پذیر نیست.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)