در قسمت پیش صحبت از این شد که بشر با ابداع خط گام بزرگی در راه تمدن برداشت و با اضافه کردن صدا (آهنگ) به حروف پیشرفت شایانی کرد چون بدون حروف صدادار انسان معنای کلمات را نمی‌فهمید. البته کلمات وقتی جان تازه‌ای پیدا کرد که انسان کاغذ را به خدمت گرفت.
در بخش پیش بعد از توضیحاتی پیرامون کاغذ از آغاز تا کنون؛ به موارد زیر اشاره شد:
• تمدن و قوم موچه Moche که تا سده‌ها تأثیر خود را در کشور پرو باقی گذاشتند و به بخشی از تاریخ آن کشور مبدّل شدند
• دیوار هادریان Hadrian’s Wall که در شمال انگلیس امروز با سنگ و کلوخ ساخته شد و مرزهای شمالی امپراتوری روم را در برابر حملات قبایل سلتی محافظت می‌کرد،
• امپراتوری کوشانی؛ (امپراتوریِ همسایهٔ شرقیِ اشکانیان) که بر آسیای میانه و شمال هند فرمانروایی می‌کرد،
• شورش دستار زرد در چین، قیام دهقانی که ۱۸۴ پس از میلاد علیه امپراتور لینگ از سلسله هان؛ راه افتاد،
• پادشاهی چامپا و قوم چام، جمعتی با منشاء مالایی – پولینزی؛ که بعدها با همسایگان ویتنامی و خِمِر وارد جنگ شدند و در معرض هجوم مغول‌ها نیز قرار گرفتند و درنهایت دست نشانده ویتنام شدند و،
• تمدن مایا – گروهی از اقوام سرخ‌پوست در جنوب مکزیک و شمال آمریکای مرکزی که معمولاً شهرهایشان را در دل جنگل‌های بارانی می‌ساختند.
در این بخش به مهمترین وقایع اتفاقیه بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلادی (روی کارآمدن اردشیر بابکان، ژاپن در دوره امپراتوری، بحران قرن سوم میلادی …و رویارویی زنوبیا ملکه تدمر با امپاتوری روم) اشاره می‌کنم.

مقاله مربوط به این بحث در آدرس زیر است:
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=338


در همین زمینه
تاریخ جهان دادگاه جهان است
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=history
بخش‌های دیگر«تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک»
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=otherm

زنوبیا Zenobia و پالمیرا Palmyra
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=268

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)