افضلی بی‌ تردید نقش‌های گران بهای دیگری در خدمات نظامی خود بخصوص در جنگ عراق علیه ایران را دارا بود ولی‌ اگر تنها همین خدمت را که به جرأت می‌توان گفت سرنوشت جنگ را به نفع ایران تا فتح خرمشهر رقم زد در کارنامه خود داشت سزاوار سرنوشتی چنین تنگ نظرانه نبود.
روز ۷ آذر ۵۹ تنها ۱۰ هفته بعد از شروع جنگ عراق بر علیه ایران عملیاتی توسط نیروی دریایی ارتش سازماندهی شد که به گمان بسیاری سرنوشت جنگ را به نفع ایران در اولین روزهای تجاوز عراق تغییر داد. این عملیات مروارید نام داشت.در این عملیات ۱۲ ساعته با حمله به اسکله‌های نفتی‌ عراق ارتش عراق در دریا زمین گیر شد. این در حالی‌ بود که نیرهای زمینی ایران در حالت تدافعی بوده و بخش‌های مهمی‌ از خرمشهر اشغال و آبادان تحت محاصره بود.
دست آورد ها:
۱- پیش دستی‌ بر اراده عراقی‌‌ها که خواهان ورود به مرزهای آبی ایران و مناطق استراتژیک خارک و بوشهر و نهایتا استیلا در خلیج فارس بودند.
۲- نابودی سکوهای مهم نفتی‌ ال امیه و البکر یعنی‌ شاهرگ حیاتی‌ و اقتصادی عراق و انسداد ورودیهای فاو و أم القصر .
۳- ارتش عراق به جز توان دریاییش با تمام توان هوایی و در واقع در یک نبرد واقعی‌ مدرن در چنبره اراده دلاوری‌های نیروی دریایی و هوایی ایران اسیر گردید.به گونه‌ای که تا پایان جنگ فکر تهاجم و تسلط از طریق دریا را فراموش کرد.
۴- انهدام بیش از ۹۰% تمام یگانها و نیروهای لجستیکی ناوگان درگیر دریایی عراق .( باقیمانده نیروی دریایی عراق تا پایان جنگ در بندر‌ام القصر تحت محاصره و منفعل ماند).
۵- قطع کامل صادرات نفت عراق از طریق خلیج فارس. عراق بناچار با صرف هزینه بسیار در ساخت اسکله و خطوط ارسالی‌ نفت از طریق خلیج عقبه در اردن از مسیر دریای سرخ / بندر جیهان در ترکیه / از بنادر کشورهای جنوب خلیج فارس و نفتکش‌ها مبادرت به ارسال نفت میکرد.
۶- صدام حسین این واقعه را بدترین در طول زندگی‌ خود خواند. نامگذاری درست روز نیروی دریایی به همین مناسبت شاید به همین دلیل باشد.

با تاکید بر نقش تک تک نقش آفرینان این یگانه‌ترین پیروزی (دست آورد زیاد – هزینه کم) در طول نبرد ایران و عراق / بی‌ تردید نقش ناخدا بهرام افضلی فرمانده وقت نیروی دریایی ایران قابل کتمان نمیباشد. افضلی بی‌ تردید نقش‌های گران بهای دیگری در خدمات نظامی خود بخصوص در جنگ عراق علیه ایران را دارا بود ولی‌ اگر تنها همین خدمت را که به جرأت می‌توان گفت سرنوشت جنگ را به نفع ایران تا فتح خرمشهر رقم زد در کارنامه خود داشت سزاوار سرنوشتی چنین تنگ نظرانه نبود. ناوچه قدرتمند پیکان پس از هنر نمایی‌های فراوان توسط دشمن خارجی‌ در اعماق آبهای خلیج فارس آرمید
. اما فرصت‌های طلائی را  تنگ نظران اندیشه ای  با قربانی کردن افضلی از ایران گرفتند.
سپهر جمشیدی ۸ آذر ۹۴

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)