مقدمه:

گاهی لازمست از سطح رویدادها فاصله گرفت و مسائل سیاسی را در اشل جهانی تر و در تضارب با تاریخ  دید. این متد کمک می کند که ما کانتکس تاریخی وقایع امروز را بهتر متوجه شویم و ریشه ها را دریابیم.

صجنه ای که در مقابل قرار دارد ناشی از دو بردار اساسی است.یکی فعالیت هدفمند حاکمان دنیا و برنامه ریزی انها و دیگری عوامل بسیار متنوع منطقه ای ، مقاومتها، “اتفاقات” و اراده سایر نیروهای بازیگر منجمله اراده مردم یا اراده سایر سرهای ارتجاعی که حاکمیت در دنیا ندارند اما نقش آفرینی می کنند.

بسیاری از وقایع اصلی دنیای امروز به ظاهر اتفاقی بنظر می آید اما خصلت تکرار پذیر آنها و نتیجه عملی آنها بگونه ای کنار هم قرار می گیرد که اتفاقی بودن آنها را زیر سوال می برد. وقتی حمله به برجهای دوقلو اتفاق افتاد ، متعاقبش حمله نظامی حکومت امریکا به خاورمیانه آغاز گردید. جالب این بود که فراخوان حمله به خاورمیانه سالها قبلش (سال ۱۹۹۶) توسط دوست در سایه امریکا (در زمان ریاست جمهوری کلینتون) روی میز حکومت امریکا مانده بود! وقتی اینها را در کانتکس تاریخی بررسی کنیم می بینیم که نیاز به تغییر استراتژی جهانی وجود داشته و گوئی “منتظر” واقعه حمله به برجهای امریکا بوده اند!

به عروج داعش هم اگر با همین متد نگاه کنیم و آنرا در کنار طرح خاورمیانه جدید (۲و۳و۴) بررسی کنیم، مقداری قضاوت بهتری می یابیم. طرح خاورمیانه جدید در سال ۲۰۰۴ روی میز حکومت امریکا قرار گرفت که طبق آن، خاورمیانه باید تجزیه بشود و بالکانیزه. نبردهای قومی و مذهبی ابزار موثر این جداسازیها و بازسازی نقشه خاورمیانه هستند.

خاورمیانه را نتوانستند با تهاجم نظامی و اشغال به “دموکراسی” تحت کنترل بکشانند ، لذا طرح خاورمیانه جدید پیش کشیده شد که از دید من تلاشی دیگر است برای شکستن کشورهای بزرگتر به کشورهای خوردی که کنترلشان توسط نظام جهانی ساده تر باشد.

لذا اگر ظهور داعش را در چهارچوب طرح خاورمیانه جدید بازنگری کنیم به نتایح معینی می رسیم که در این مقاله نگاهی به این متد و مدل بررسی می اندازم:

(۱)سازماندهی داعش مشابه سازماندهی طالبان در چهارچوب طرح خاورمیانه جدید

 

نظام امپریالیستی در سالهای ۱۹۸۰ سه جریان اسلامی را در منطقه خاورمیانه یا سازمان داد یا تقویت کرد. یکی رژیم اسلامی در ایران بود، دیگری اسلامیها (نوع مجاهد یا ظالبانی در افغانستان) و دیگری جریانات اسلامی در فلسطین. در مورد هر کدام از این گرایشات هم اکنون اسناد کافی در دست است که در بستر عقب ماندگی فرهنگی منطقه ای الگوی اسلام سیاسی را بهترین ابزار برای جلوبردن خواستهاشان دانستند و حقا هم در چلو بردن اهداف استراتژیک پیروز شدند. لذا در استانه ظهور داعش در خاورمیانه ، تجربه کافی برای این متد وجود داشته و صحنه عراق و سوریه اینبار صحنه ای جدید برای نمایشی تمرین شده بود.

حکومت امریکا دچار صدمات نظامی و اقتصادی فراوانی در عراق گردید و لازم داشت از فشار ناشی از اشغال نظامی خلاص شود. بخش شیعه نشین در عراق ناتوان بود از دنباله روی از سیاستهای امریکا و حکومت اسلامی در این بخش نفود بالا داشت. حاکمان امریکا و مشاوران غربی و اسرائیلیشان تنها چاره را جلو بردن طرح خاورمیانه جدید دانستند.طی این طرح منطقه سنی نشین را با کمک عربستان صعودی باید تقویت می کردند تا “قطب سنی اسلام سیاسی را در منطقه تقویت کنند .هم برای ایجاد تعادل در عراق و هم ایجاد عدم تعادل در سوریه بر علیه بشار اسد. لذا اینجا در استانه ظهور داعش ، خلاء نظامی حکومت امریکا ، بحران قدرت در عراق و سوریه بحران زده و شورشهای منطقه سنی نشین بستر اماده ای بود برای متمرکز کردن سیاسی قدرت سنی در این منطقه. دقیقا در همین زمانست که عربستان هم از وضعیت دفاعی دارد بیرون می اید و دنبال توسعه قدرت منطقه ای خود هست و از گرفتن نقش کاملا استقبال می کند. اینست که زمینه برای سازماندهی داعش اماده گردیده.

(۲)مقدمات سازماندهی داعش چگونه فراهم شد؟

امروزه اطلاعات بیشتری از شکل گیری داعش در اختیار مدیا قرار دارد. اولین بار اسنودن بود که اعلام کرد رهبر داعش در اردوگاههای حکومت امریکا و زیر نظر اسرائیلیها برای نقش افرینی بعدی تربیت شده. اما امروز اطلاعات بیشتری از این ماجرا وجود دارد(۱)

داعش نتیجه امتزاج سه جریان اصلی است: یکی نیروهای نظامی ارتش صدام که شکست خوردند و به مناظق شرقی تر عراق منتشر شدند.دیگری نیروهای القاعده که در عراق طی حاکمیت نظامی امریکا سازمانهای خود را در مناظق سنی نشین گسترده کردند و دیگری نیروهای اسلامی وهابی منطقه ای خود عراق و شرق سوریه . اینها را در سطج مختلف سازمان دادند همانطور که در پاکستان طی چند سال طالبان با کمک مالی عربستان و مستشاری اطلاعات امریکا سازمان یافت.مدلها کاملا یکیست!

سازماندهی عملی این نیروها از جهت انسانی در کمپ بوکا(کمپ نظامی زندانیان که توسط ارتش امریکا در عراق ایجاد شده بود) شکل گرفت. (۱)

“کمپ بوکا در فاصله سالهای ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ نزدیک به ۱۰۰ هزار زندانی ارتش امریکا  را در خود جای داد.این زندانیان عمدتا از دو گروه مهم تروریستی که در مقابل ارتش امریکا عملیات می کردند تشکیل شده بود.یکی گریختگان و فرماندهان ارتش عراق و دیگری گروههای تروریستی اسلامی عموما سنی که مستقیم یا غیر مستقیم آنزمان بیشتر با القاعده کار می کردند و در مناطق سنی نشین بر علیه ارتش امریکا فعالیت می کردند.

ابوبکر بغدادی و ۹ فرمانده درجه اول آینده داعش در این کمپ زندانی بودند. خود ابوبگر بغدادی نزدیک به ۵ سال در این زندان بسر می برد.ابومسلم الترکمنی (معاون البغدادی)، حاجی بکر (فرمانده نظامی داعش که بعدها کشته شد) و ابوقسیم(فرمانده نظامی مهم دیگر داعش) همه در کنار ابوبگر بغدادی در این کمپ زندانی بودند و در این زندان با هم اشنا شدند.”

بر طبق اطلاعات ارائه شده، در کمپ بوکا ، ابوبکر بغدادی با آزادی کاملی مشغول آموزش “مذهبی” نیروهای هوادار خود که ترکیبی از تروریستهای سنی منطقه ای، فرماندهان و افسران ارتش عراق بودند) گردید.مسئولین نظامی کمپها به این فرد آزادی کامل دادند که زیر چشم آنها به سازمانی که بعدا داعش نام دارد از جهت ایدئولوژیک شکل دهد.ابئبگر بغدادی در زندان بوکا بود که به چهره رهبری آینده داعش تبدیل گردید.بیش از ورود او با این زندان او چهره مهمی نبود.

تاکیید من اینست که متد شکل دهی “نیروی سیاسی داعش” در این دوره کاملا شبیه متد شکل دهی طالبان در افعانستان است.همان دستها در کار هستند.

(۳) قرار بود داعش چه نقشی ایفا کند و با القاعده چه فرقی داشته باشد؟

گرچه طالبانیزم ساخته امپریالیزم امریکا بود اما القاعده غده سرطانی این فرقه است. طالبان قرار بود فقط برود افغانستان و حکومت کند! در اون حد باهاش مشکلی نداشتند که هیچ در حال مراوده اقتصادی هم با طالبان بودند! القاعده اما شکل سرطانی شده طالبان بود که تهاجم به برج و باروهای امپریالیستی بنام اسلام را فراخوان داد. لذا در لیست “دشمنان” تبلیغاتی نظام امپریالیستی قرار گرفت.

در بستر تچربه طالبان-القاعده، داعش قرار بود که در  غرب عراق و شرق سوریه یک کشور بسازد . تا اینجا امپریالیزم هیچ مشکلی باهش نداشت و ندارد.ساختن کشور مستقل شامات و عراق بخشی بود و هست از طرح خاورمیانه جدید که هنوز دو کشور شیعه نشین و کرد نشین را در راه دارد.

معضل اینست که داعش درست مسیر طالبانیزم را طی کرده و به اصطلاح “سرطانی” شده. شهبه های تروریستی خود را به اروپا به امریکا به افریقا و حتی آسیای دور گسترش داده! اما ایا این شکل سرطانی شده داعشی برای امپریالیزم سود دارد یا ضرر؟

(۴) سود شبکه جهانی تروریستی داعش برای نظام امپریالیستی چیست؟

خیلی ها مدعی هستند که حکومت امریکا و غرب از داعش “شکست” خورده! من این ادعا را نمی پذیرم.داعش ابزار دست جلو بردن فضای جنگ سردی است برای نظام امپریالیستی. در مقالت قبلیم توضیح دادم که نظام امپریالیستی بنوعی باید فشار بحران سرمایه داری را سرشکن کند و بپوشاند.باید اعتراضات مردم را بخواباند و با ابزارهای نظامی کردن و پلیسی کردن اینکار بسیار ساده ترند.

روانشناسی ساختن چنگ سرد در تاریخ معاصر همواره به امپریالیزم کمک کرده و فشارهای بحرانهای خود را کاهش داده. لذا داعش را مثل لولو خور خوره بالای سر مردم تکان دادن بهترین ابزار تبلیغاتی است.

رهبران حکومتی غرب مدعی هستند که شکست دادن داعش “خیلی سخت است” در حالیکه امار نشان می دهد این توده لمپن حدادا ۴۰ هزار نفر بیشتر نیستند .وقتی لشگر اصلی صدام را به اون سادگی متلاشی کردند چرا این غول دروغین داعش اینقدر “سخت است” نابود کردنش؟!

از دید من باد کردن داعش یک ابزار است برای تداوم روانشناسی جنگ سردی. به داعش نیاز دارند و لذا سیاست نابودیش را ندارند.سیاست اینها به رغم ادعاهایشان یک سیاست “بازدارنده” و کنترل کننده است.

منابع بیشتر:

(۱)شکل گیری اولیه داعش در کمپ های ارتش امریکا در عراق

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3104859/US-Prison-camp-Iraq-accidentally-formed-ISIS-housing-radial-jihadists-allowing-organize-terror-group.html

https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2014/11/04/how-an-american-prison-helped-ignite-the-islamic-state/

(۲)دو مقاله از این نویسنده در موضوع پیدایش داعش:

“جنگ مقدس” نگاهی روانشناسانه به عروج داعش:

http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=50588

پیدا کردن قطعات معما: چرخش حکومت عربستان و نقش حکومت کردستان عراق و ترکیه در مقابل داعش

http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=50299

(۳)مقاله این نویسنده در موضوع طرح خاورمیانه جدید و تجزیه کردن عراق:

سابقه طرح تقسیم عراق به سه کشوردر سیاست خارجی حکومت امریکا

http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=50127

(۴)کلیپهای پروژه مناظره در موضوع طرح خاورمیانه جدید در خاورمیانه:

 

مناظره شماره ۳۲: موضوع: سیاست حکومت امریکا در خاورمیانه وبا شرکت: سپهرداد گرگین، سعید صالحی نیا،علی سلیمی با مدیریت: سیمین مجد

 

https://www.youtube.com/watch?v=_TLqjFVuTvg&feature=youtu.be

مناظره شماره ۳۳ : موضوع: بالکانیزه کردن ایران و پرچم دروغین خق تعیین سرنوشت

https://www.youtube.com/watch?v=c7GzXJhEarw&feature=youtu.be

http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=56546 پ (۵)

http://www.azadi-b.com/arshiw/?p=56546

۹۸-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B4siasi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/698-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B4-siasi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/698-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B4siasi.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C/698-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%8C-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AA%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AC%D9%84%D8%A8-%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%88-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B4

Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article-3104859/US-Prison-camp-Iraq-accidentally-formed-ISIS-housing-radial-jihadists-allowing-organize-terror-group.html#ixzz3stHo8Q2E
Follow us: @MailOnline on Twitter | DailyMail on Facebook

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)