در قسمت پیش با اشاره به نقشی که رومیان در دوران کلاسیک باستان داشتند صحبت از این شد که امپراتوری روم از سال ۲۷ قبل از میلاد بخصوص، حدود دو قرن در مدیترانه و بخش اعظم اروپای غربی یکه‌تاز بود اما با تهاجم گسترده اقوام ژرمن و شیوع بیماری طاعون از جاه و جلال افتاد و اواخر قرن پنجم، شیرازه‌اش از هم گسیخت. دو پاره‌شدن امپراتوری روم، بین فرهنگ اروپایی و مسیحیتِ اروپایی شکاف انداخت. امپراتوری روم غربی فروپاشید و امپراتوری روم شرقی هم سده ها بعد؛ به‌دست ترکان عثمانی برافتاد.
از دوازده ایزد المپ‌نشین Twelve Olympians هم صحبت شد که بنا بر اساطیر به نقاط دور سفر می‌کردند اما همیشه به جایگاه خودشان واقع در فراسوی ابرهای المپ بر می‌گشتند.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

نرون امپراتور مستبد روم به برخی از مخالفینش دستور خودکشی می‌داد و آنان مجبور بودند اجرا کنند. یکی از آنان شاعر همعصرش مارکوس آنایوس لوکانوس بود که به امر نرون، از طریق بریدن رگش خود را کشت. نرون سرانجام خودش نیز، بر اثر شورش مردم و سنای رم در سال ۶۸ میلادی خودکشی کرد.
امثال نرون از اینکه گلادیتورها در مصاف با خودشان یا حیوانات وحشی تکه پاره شوند کیف می‌کردند و برای همین منظور به تماشاخانه کولوسئوم رم Colosseum تشریف‌فرما می‌شدند.

ادامه مقاله در آدرس زیر:
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=332


________________________________________
در همین زمینه
تاریخ جهان دادگاه جهان است
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=history
بخش‌های دیگر«تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک»
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=otherm

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)