اندیشه‌ی«ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺪﻧﯽ» را می‌توان محصول تجددخواهی دانست که به وسيله پيشرفت دراختراع ماشين ظهورکرد. اندیشه‌ای که با گسترش تکنولوژی وغلبه آن برتمامی،عرصه های زندگیي (ماشينيزم) سعی دارد ازانسان،آدمی منضبط،واقعيت‌گرا، آزادمنش و قانونمند بسازد. درکناراین اندیشه،واین تصورازجامعه (مدنی)،«جامعه زدنی ست که به واسطه‌ی پيچيده‌تر شدن ابزارتکنولوژی،و نيز انباشت سرمایه(ثروت)، قدرت را در اختيار اقليتی قرار می‌دهد که بر خلافِ گذشته سعی ندارد با زور و کاربرد خشونت، بر امور مسلط شود، بلکه می‌کوشد از همان مفاهيم مربوط به جامعه‌ی مدنی، سلطه مقتدرانه‌ی خود را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ.

کامل این مجموعه را اینحا بخوانید:
http://www.tahlilrooz.net/?p=4422

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)