بنا به گزارشات منتشر شدە روزپنج شنبە ٧ آبان ١٣٩۴ برابر با ٢٩ اکتبر٢٠١۵ اردوگاه آزادی (کمپ لیبرتی) محل اسکان اعضای “سازمان مجاهدین خلق ایران” در غرب فرودگاه بغداد مورد یورش موشکی قرار گرفت . سازمان مجاهدین خلق ایران طی اطلاعیەای “از اصابت ٨٠ موشک به خانەهای از پیش ساختە” و غیرمستحکم این کمپ خبر دادە است . در نتیجە این حملات موشکی، مجاهدین تعداد ٢٣ کشتە از افراد خود و ٣ نفر از نظامیان عراقی محافظ این کمپ را اعلام نمودە است. مقامات عراقی نیز این آمار را تائید کردەاند. منابع خبری وابستە به جمهوری اسلامی و از جمله سایت “فارس” وابستە به سپاه پاسداران آنجام این یورش سازمانیافتە را به گروهی ناشناس موسوم به “جیش المختار”(ارتش مختار) منتصب نمود. خبرگزاری “فارس” از” ٢۵ کشتە سازمان مجاهدین و بیش از ٢٠٠ مجروح کە حال برخی از آنان وخیم است خبر دادە است “.
یورش جنایتکارانه روز پنج شنبە ٧ آبان، اولین یورش نظامی به افراد مجاهدین در عراق و اولین کشتار و تلفات آنان نیست . تا به حال چندین بار جمهوری اسلامی تحت عنوان و در پوشش نیروهای شیعە مزدور و وابستە به خود ، کمپ پناهندگان مجاهدین را مورد تعرض و یورش نظامی قرار دادە و به کشتار ساکنین کمپ آنان پرداختە است. در سال ٢٠١١ و در دوران نخست وزیری “نوری المالکی” قرارگاه “اشرف ” مجاهدین کە بیش از ٣ هزار نفر در آن سکونت داشتند و در نزدیک شهر “خالص” بود . مورد یورش قرار گرفت و بیش از ٢٨ تن از ساکنین آن کشتە و مجروح گردیدند. بعد از این یورش کمپ “اشرف” تخلیە و تنها حدود ١٠٠ نفر در آنجا باقی ماندە و بقیە افراد آن به کمپ “لیبرتی” محل اسکان سابق نیروهای نظامی آمریکا در غرب فرودگاه بغداد منتقل شدند. افراد باقی ماندە در کمپ “اشرف” در روز ۱ سپتامبر ۲۰۱۳ مجددن مورد یورش گستردە قرار گرفتند کە اعلام شد ۵۲ تا ۷۰ نفر در این حمله وحشیانه قتل عام شدند . عامل مستقیم این یورش، جمهوری اسلامی و سپاه پاسدارن معرفی شدند. بعد از این جنایت ، سپاه پاسداران رژیم در بیانیه‌ای، ضمن اعلام رضایت و خوشحالی ازاین واقعه، عاملان حمله را “فرزندان رشید مجاهدان شهید عراقی”اعلام کرد. احمد خاتمی از آخوندهای جناح تندرو در ایران و از خطیبان نماز جمعە تهران، در خطبه های نماز جمعه اعلام نمود” این عملیات مهمتر از عملیات مرصاد ( فروغ جاویدان )بود و کشته شدن مجاهدین را تبریک گفت “.
“جیش المختار”(ارتش مختار) کە جنایت روز پنج شنبە ٧آبان را بر عهدە گرفتە ، گروهی مرکب از افراد شیعە نزدیک به ایران است که سال ٢٠١٣ اعلام موجودیت نمود . اعضای تشکیل دهندە آن از خانوادەهای کشتەهای “انتفاضه شعبانیە” است . به نوشتە سایت بی بی سی (انتفاضه شعبانیه) “نامی است که به حرکت اعتراضی سال ١٩٩١ در عراق داده شده است.” بعد از اشغال کویت توسط ارتش عراق در اگوست سال ١٩٩٠و حملە متقابل آمریکا و متحدینش به کویت و بیرون راندن ارتش عراق از این کشور در فوریە ١٩٩١ کە به جنگ اول خلیج در دوران ریاست جمهوری “بوش پدر” معروف شد، ارتش عراق شکست سنگینی را متحمل شد. بعد از تضعیف دولت و ارتش سرکوبگر بعث، اعتراضات گستردەای علیە دولت صدام حسین ، بویژه در جنوب و شمال این کشورصورت گرفت و شیعیان در جنوب و مردم کردستان در شمال علیە رژیم بعث به پا خاستند. اما اعتراضات ضد حکومتی ، بویژه نارضایتی مردم جنوب با چشم پوشی دولت آمریکا و متحدینش بصورت وحشیانه توسط ارتش جنایتکار عراق سرکوب شد. سازمان مجاهدین متهم است کە در سرکوب شعیان جنوب در سال ١٩٩١ و مردم کرد در همان سال شرکت داشتە و نیروهای سرکوبگر رژیم بعث را کمک نمودە است .
جریان شیعە وابستە به ایران ، بعد از سرنگونی رژیم بعث در مارس ٢٠٠٣ دست بالا را در ادارە عراق پیدا کرد. با وصف اینکە قدرت یابی جریانات شیعە در عراق ، بعد از سرنگونی دولت صدام حسین رقیب دیرین حاکمان ایران در این کشور، مدیون دخالت نظامی دولت آمریکا و متحدینش است ، اما به دلیل نزدیکی فکری ، سیاسی و وابستگی جریانات شیعە به حکومت اسلامی و حمایت جمهوری اسلامی از آنان در دوران جنگ ٨ سالە ایران و عراق و کمک های بی دریغ مادی و تسلیحاتی و پرورش مزدوران سرسپردە وابستە به خود در صفوف آنان ، عملآ به حاکم و نیروی تآثیرگذار اصلی در عراق تبدیل شدە و پروژە و سیاست های ارتجاعی و ضدمردمی خود را با اتکا بر نفوذ در حکومت و یا دیگر جریانات وابستە به خود در عراق از کانال آنان به پیش می برد.
جریان مزدور “جیش المختار”(ارتش مختار) کە سال قبل اعلام شد رهبرش در عراق کشتە شدە و اکنون در ایران به سر می برد، طی مصاحبەای با سایت “فارس” سایت سپاه پاسداران اعلام نمود “حملە موشکی روز پنج شنبە ٧ آبان به “قرارگاه لیبرتی” مجاهدین ، به بهانه اشغال خاک عراق توسط اعضا سازمان مجاهدین آنجام گرفتە است” . اما سوال این است کە جمعیت دوهزار نفری از پناهندگان مخالف حکومت اسلامی حاکم بر ایران در یک کمپ کنترل شدە با سیم خاردار ، نگهبان و نیروی مسلح ٢۴ ساعتە و تحت کنترل عراق و سازمان ملل ، چگونه میتواند یک کشور وسیع را اشغال کند؟ این توجیهات و تبلیغات توسط جمهوری اسلامی و دولت حاکم بر عراق در شرایطی سازمان دادە می شود کە در مقابل چشمان جهانیان کشور عراق از سال ٢٠٠٣ در اشغال آمریکا و فراتر از آن، سال ها است تحت سلطە جمهوری اسلامی حاکم بر ایران و شاخە برون مرزی سپاه پاسداران آن (سپاه قدس) قرار دارد.
حمله موشکی روز پنج شنبە به کمپ “لیبرتی” سازمان مجاهدین توطئە مشترک جمهوری اسلامی و دولت “عبادی” میباشد که با نام و مسئولیت جریان مزدور و وابستە به ایران “جیش المختار”(ارتش مختار) صورت گرفتە است. این حملە ، عملی جنایتکارانه ، ضدانسانی و محکوم است. یورش روز پنج شنبە علیە افرادی صورت گرفتە کە در انتظار انتقال به کشورهای امن توسط سازمان ملل هستند. هیج درجە از اختلاف و تفاوت در برنامه، سیاست، اهداف و موضع طبقاتی جریانات مبارز و انقلابی با مجاهدین ، مانع محکوم کردن این جنایت نمی شود .
در همانحال ، کم توجهی و سستی مجاهدین در کمک به انتقال افرادش به کشورهای امن با اهداف سیاسی تبلیغی علیە رژیم و استفادە از آنان بعنوان اهداف دردسترس کە هر از چندگاهی مورد حملە مسلحانه قرار گرفتە و تعدادی از آنان کشتە و مجروح می شوند، محکوم و باید این سازمان نیز تحت فشار قرار گیرد تا با نهادهای بین المللی همکاری نمائد تا ساکنین کمپ “لیبرتی” در کوتاه ترین زمان ممکن به خارج از عراق منتقل نماید. اما تا انتقال این افراد به کشورهای امن ، مسئولیت حفاظت از جان و محل زندگی آنان کاملآ برعهدە دولت عراق، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل و دولت آمریکا است کە کماکان عراق را در اشغال خود قرار دارد. هرگونه امتیاز داد به ایران و گروەهای وابستە و مزدور آن در کشورهای مختلف و در معامله بر سر جان و زندگی انسانهای بی دفاع توسط هر دولت و نهادی از جملە دولت آمریکا و متحدینش و همچنین سازمان ملل و نهادهای پناهندە پذیر آن، محکوم و غیرانسانی است.
جمعە ٣٠ اکتبر ٢٠١۵

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)