انجمن زندگی، زیست‌بوم و آزادی برگزار می‌کند:

جایگاه افکار آیت الله خمینی در جامعه و سیاست در ایران
نظرات آیت الله خمینی در آثارش، از کجا سرچشمه می گیرند و چه تاثیری بر جامعه و نیروهای سیاسی گذاشت؟ ایدئولوژی خمینی بعنوان ادامه شیعه گری نتایج زیان باری در جامعه بوجود آورد که نیازمند یک تحلیل عمیق است. این ایدئولوژی احزاب و سازمانهای سیاسی را شیفته خود نمود و قدرت سیاسی را بدست گرفت، حال پرسش این است که در عصر مدرنیته صعود خمینیسم و پیروی نیروهای سیاسی چگونه امکانپذیر شد؟ آیا نخبگان و نیروهای اپوزیسیون شاه آثار خمینی را خوانده بودند؟ چرا نقد ایدئولوژی دینی خمینی در ایران صورت نگرفت؟

با حضور:

محمد حسین صدیق یزدچی (اندیشه ورز و پژوهشگر فلسفه)، موضوع سخنرانی: پویش در مبانی تاریخی ولایت فقیه روح الله خمینی
دکتر حسین لاجوردی (جامعه شناس و رئیس انجمن پژوهشگران ایران)، موضوع سخنرانی: جامعه سیاسی بسته و بی محتوائی جامعه روشنفکری
مدیریت نشست: جلال ایجادی(جامعه شناس)

زمان گفتگو روز شنبه ۳۱ اکتبر ۲۰۱۵، ساعت ۱۶.۳۰ بعداز ظهر،
در بخش دوم جلسه گفتگو و تبادل نظر با حاضرین
مکان نشست سالن بشماره ۷۵ بلوار ونسان اوریول روبروی مترو شووالره ،
N° ۷۵ Bd Vincent Auriol, Paris 13, métro Chevaleret, ligne 6

E-mail : idjadi@free.fr

image004

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)