قاره سبز این روزها میزبان قصه‎های سیاه است؛ روایت در به دری و بی‎پناهی، داستان‎های تلخ جدایی، قصه امیدهای کوچک کم‎سو که گاه خیلی زود نومید می‎شوند.

مهرداد درویش پور

تصویری که این روزها از بزرگترین آوارگی دسته‎جمعی دهه‎های اخیر از مقابل چشمان ما می‎گذرد، تصویری نیست که به این زودی‎ها از ذهن تاریخ و تماشاگرانش پاک شود؛ تصویر پسربچه کوچکی که آب تلخ دریا پیکر تسلیمش را سرد به ساحل نشانده، تصویر ۷۱ نفری که فشرده در هم در کامیونی میانه مهاجرت نافرجام هوا کم آوردند و خفه شدند، تصویر درماندگانی که مانند حیوان‎هایی در آغل تغذیه می‎شوند؛ تصویر اشک‎ها و دردها و مرگ‎های مکرر.
سرگذشت و سرنوشت این روزهای پناهجویان جنگ‎زده خاورمیانه‎ای سرگردان در اروپا، فراتر از یک اتفاق است و عمیق‎تر از «صرفا» یک فاجعه انسانی. قصۀ این روزها، گره می‎خورد با مفاهیمی بطنی‎تر که عریان و بی‎واسطه، واقعیت «انسان» را تعریف می‎کند؛ کلان-‎مفاهیمی همچون اخلاق و وجدان، نوع‎دوستی و بیگانه‎ستیزی، مرز و خاک و نژاد و جغرافیا…
در یک سو تصویر زنی بور و چشم‎آبی در تاریخ ثبت می‎شود که با پشت‎پایی خونسرد، پیرمرد عربِ کودک به بغل را نقش بر زمین می‎کند؛ در سوی دیگر تصویر صدها و هزاران آغوش‎ گشاده غربی‎هایی که غذا و لباس و خانه‎شان را با آوارگان شرقی قسمت می‎کنند.
این هفته در برنامه «ساعت ششم» میزبان مخاطبان رادیو فردا و مهرداد درویش‎پور جامعه شناس مقیم سوئد بودیم تا به اوضاع وخیم پناهجویان در اروپا بپردازیم و واکنش متفاوت کشورهای این قاره. به این گفتگو گوش کنید:

گفتگوی نیوشا بقراطی از رادیو فردا با مهرداد درویش پور درباره موج پناهندگی به غرب

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)