در بخش گذشته در شرح وقایع اتفاقیه که بین ۳۰۰ تا ۲۰۰ پیش از میلاد روی داد به مومیایی‌های پرو، پیروزی رومیان بر کارتاژها و سلطه آنان بر مدیترانه، نبرد هراکلیا (بین یونان و روم)، مجسمه عظیم رودِس(که در ورودی بندر شهر رودس در یونان، قرار داشت و زلزله آنرا بر زمین انداخت)، آشوکا شاه که به کیش بودایی گروید، نخستین امپراتوری چین(چین شی هوان که ساخت دیوار بزرگ چین را آغاز کرد)، و قتل ارشمیدس ریاضیدان و ستاره‌شناس یونانی به دست یک سرباز رومی اشاره نمودم. همو که با داستان یافتم یافتم. (اروکا…اروکا) شهره است و قانون وزن مخصوص او که امروزه به آن چگالی می‌گویند هنوز پس از ۲۳ قرن اعتبار دارد.

در این قسمت به مهمترین وقایع بین ۲۰۰ تا ۱۰۰ پیش از میلاد اشاره می‌کنم.


ادامه مقاله (و چکیده انگلیسی آن) در آدرس زیر است:
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=324

در همین زمینه
تاریخ جهان دادگاه جهان است
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=history
بخش‌های دیگر «تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک»
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=otherm

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

hamneshine_bahar@yahoo.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)