وقتی بوی جوی مولیان را می‌شنویم با صدای مرضیه و بنان که حالا گرچه غایب‌اند؛ در شمار حاضرترین حضارند، همسفر تاریخ و همنشین اساطیر می‌ شویم و گویی با چنگ رودکی سوار شدن امیر سامانی بر اسب را هم می‌ببینیم که خیز برمی دارد و پا بر رکاب می‌زند…

عکسهای دیگر در آدرس زیر:
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=319

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)