مجازات اعدام باید حذف شود!
به مناسبت دهم اکتبر، روز جهانی علیه‌ اعدام

دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و مبارزه برای حفظ جان آنان، بخشی از مبارزه علیه بی عدالتی هایی است که قوه قضاییه ایران در مورد همه زندانیان روا می دارد. شدیدترین این بی عدالتی ها، اعدام است. این بی عدالتی باید پایان یابد. کشور ایران و مردمش شایسته قوانین و نظامی اند که در آن دیگر جایی برای بربریتی به نام اعدام نباشد.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)
امسال برای سیزدهمین بار، ائتلاف گسترده ای از ١۶٠ گروه مدافع حقوق بشر از سراسر جهان، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام را برگزار می کند. طبق آمار این ائتلاف، در سال ٢٠١۴ میلادی ٧٢١ نفر در ایران اعدام شده اند. بنابراین، جمهوری اسلامی پس از چین به لحاظ شمار اعدام ها در رده دوم قرار دارد. نسبت به جمعیت، شمار اعدام ها در ایران از هر کشور دیگری بیشتر است. در قیاس با سال ٢٠١٣، شمار اعدام ها در ایران در سال ٢٠١۴ حدود پنج درصد افزایش داشت. تعداد اعدام ها در ایران در سال ٢٠١۴ بالاترین در شانزده سال اخیر بود.

امسال کارزار ائتلاف جهانی علیه اعدام، علیه صدور احکام اعدام برای جرایم مربوط به مواد مخدر متمرکز است. بسیاری از احکام اعدام در ایران علیه متهمان به جرایم مربوط به مواد مخدر صادر می شود.

آمارهای جمع آوری شده توسط سازمان حقوق بشر ایران هم نشان می‌دهد که اعدام در سال جاری میلادی افزایش یافته است. بنابر این گزارش، بیش از ۸۰۰ نفر از ابتدای سال میلادی جدید تا کنون در ایران اعدام شده‌اند که از این تعداد بیش از ۵۰۰ نفر با اتهامات مربوط به موادمخدر به اعدام محکوم شده بودند.

جمهوری اسلامی علاوه بر اعدام مخالفان خود، که در سال های اخیر به ویژه علیه وابستگان به اقلیت های ملی ـ قومی مانند مردم کرد و بلوچ به کار گرفته شده است، در زندان های ایران شرایطی را حاکم کرده است که تهدیدی علیه جان زندانیان سیاسی است. جان باختن شاهرخ زمانی فعال کارگری در زندان، تنها آخرین نمونه از حذف مخالفانی است که به اعدام محکوم نشده اند. این گونه مرگ در زندان های ایران رواج دارد، به ویژه در مورد زندانیان سیاسی از گرایش های مختلف، از اکبر محمدی گرفته تا هدی صابر، افشین اسانلو و اکنون شاهرخ زمانی.

زندانیان سیاسی، متهمان جرایم مواد مخدر و برخی دیگر از زندانیان عادی از قربانیان اعدام ها در ایران اند. از جمله در مبارزه علیه اعدام، دفاع از حقوق زندانیان سیاسی با طرح خواست رعایت ابتدایی ترین حقوق همه زندانیان گره خورده است. اکثر زندانیان ایران از محرومترین گروه های جامعه اند. اکثر این زندانیان از مشاوره حقوقی توسط وکیل منتخب خود محروم اند. اکثر محکومان به اعدام یا ارتکاب جرم را انکار می کنند یا زیر فشار و شکنجه ناچار به «اقرار» شده اند. هیچ محاکمه منجر به حکم اعدام در ایران عادلانه برگزار نمی شود. آیین دادرسی در ایران در موارد زیادی بازیچه خودسری و قدرت طلبی کسانی است که بدون تحصیلاتی که شایسته این نام باشد، عنوان قاضی را یدک می کشند. برخی از احکام اعدام در سال های اخیر از سوی کسانی صادر شده است که مدارج ترقی تا قضاوت را از طریق شکنجه گری طی کرده اند.

ما به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه اعدام، خواهان یکپارچه تر شدن و پرطنبن تر شدن همه اقدامات علیه مجازات اعدام در ایران، و خواهان آنیم که مجازات اعدام در کشور ما از قوانین و از کارکرد قوه قضاییه حذف شود. ما ضمن تاکید برحذف اعدام، از فعالیت کنشگران کارزار لغو گام به گام اعدام (لگام ) حمایت می کنیم.

در سه دهه اخیر بطلان همه ادعاهای مقامات جمهوری اسلامی در مورد کارآیی مجازات اعدام علیه جرایمی مانند قتل و قاچاق مواد مخدر ثابت شده است. علیرغم اعدام ده ها هزار نفر در جمهوری اسلامی به اتهام قتل، قاچاق مواد مخدر و سرقت مسلحانه، آمار این جرایم در ایران در سه دهه اخیر سیر صعودی طی کرده است. در سطح جهان نیز آمار جرایم در کشورهایی پایین تر است که مجازات اعدام را حذف کرده اند.

دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و مبارزه برای حفظ جان آنان، بخشی از مبارزه علیه بی عدالتی هایی است که قوه قضاییه ایران در مورد همه زندانیان روا می دارد. شدیدترین این بی عدالتی ها، اعدام است. این بی عدالتی باید پایان یابد. کشور ایران و مردمش شایسته قوانین و نظامی اند که در آن دیگر جایی برای بربریتی به نام اعدام نباشد.

هیئت سیاسی ـ اجرائی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

شانزده مهر ١٣٩۴ (٩ اکتبر ٢٠١۵)

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)