چند ساعت پیش (دوشنبه ۶ مهر ۱۳۹۴=۲۸ سپتامبر ۲۰۱۵)؛ ناسا سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا که در حال حاضر پنج فضاپیمای کاربردی را در اطراف و روی سیاره مریخ دارد، از جریان آب در سطح کره مریخ خبر داد و اکنون گفته می‌شود وجود حیات در مریخ (محیط قابل سکونت) غیرممکن نیست.
البته این اولین مورد از کشف آب در سطح کره مریخ نیست. سالها پیش مشخص شده بود که آب در دو قطب سیاره مریخ در شکل یخ زده و در جو آن وجود دارد اما کشف آب جاری روی سطح سیاره مریخ تازگی دارد. «آب»ی که حتماً باید حاوی نمک باشد تا در دمای یخبندان سطح مریخ، یخ نزند.

ادامه مقاله در آدرس زیر:

http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=316


منابع
“NASA News Conference: Evidence of Liquid Water on Today’s Mars”. NASA. 28 September 2015. Retrieved 28 September 2015.
“NASA Confirms Evidence That Liquid Water Flows on Today’s
مقاله خودم در ویکی

در همین زمینه
رقص زندگی در آب است
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=144
زمین، این «نقطهٔ آبی کمرنگ»
Pale Blue Dot
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=259
سایه ماه بر آفتاب Solar Eclipse
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=243
ماه به دیدار زمین می‌آید
Supermoon
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=170
دنباله‌ دارِ لاوجوی Comet Lovejoy
C/2014 Q2
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=220
ثابت‌های فیزیک آدمی را به مکث وامی‌دارد
Physical Constants
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=233
Standard Model of Particle Physics مُدِل استاندارد
https://www.youtube.com/watch?v=-eQBzC3JV80

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)