صدمین شمارە بولتن کارگری منتشر شد

صدمین شمارە بولتن کارگری منتشر شد. بولتن کارگری حدود دو سال قبل فعالیت خود را آغاز و نخستین شمارە آن در ٢۵ اکتبر ٢٠١٣ منتشر شد. این بولتن توسط گروە کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) به طور هفتگی انتشار می یابد. هدف از انتشار بولتن کارگری، بازتاب دادن مستمر اخبار کارگری، طرح مطالبات و مبارزات کارگران و مزدبگیران ایران و سایر کشورها و بیان مواضع گروە کارگری و سازمان در قبال آن ها است.

در هر شمارە بولتن تجربە جنبش های کارگری در سایر کشورها، به ویژە تجربیات کشورهائی کە وضعیت شان بە وضعیت ایران نزدیک تر است، منتشر می شود. اخبار مهم کارگری کشوری و بین المللی، همراە با مقالات و گزارش های مرتبط با مسایل کارگری و سندیکایی نیز به طور منظم در بولتن گنجانده می شوند. برخی از مطالب بولتن کارگری مانند “از تجربە دیگران” بە صورت مجموعە هائی از تجربیات کشورهای مختلف هر ۶ ماە یک بار با نام “دفتر “در سایت کارآنلاین در دسترس علاقمندان قرار می گیرد. تا کنون ٣ مجموعە حاوی تجربیاتی از چند کشور از ٣ قارە مختلف تحت عنوان دفتر ١، ٢ و ٣ تهیە و در سایت کارآنلاین قرار گرفتەاند.

در این صد شمارە، صد یادداشت راجع بە مسائل مهم و مطرح کارگری درج شده است. کوشش گروە کار کارگری هموارە این بودە کە فعالیت ها و مواضع همە گروە هائی کە به فعالیت سندیکایی و صنفی می پردازند، بازتاب دهد. در صد شماره بولتن همواره از حقوق سندیکائی کارگران و مزد بگیران و تشکل های سندیکایی و صنفی دفاع شده، سیاست های کارگری دولت روحانی و نهادهای حکومتی به نقد کشیده شده و کارگران و مزدبگیران بە مبارزە علیە سیاست های نامطلوب کارگری حکومت ایران و برای ایجاد سندیکاهای مستقل دعوت شده است. امید است که در آینده بولتن کارگری به یک نشریە کارگری ارتقاء یابد.

صد شماره بولتن و دفاتر ١، ٢ و ٣ در کارآنلاین قابل دسترسی است.

بولتن کارگری شماره ۱۰۰
در این شماره:
ـ تحلیل هفته: وعده ایجاد اشتغال هم پوچ از کار درآمد!
ـ از تجربه دیگران: حقوق کارگران و تجربه مردم‌سالاری(۵)
ـ اخبار خارجی:
– اخبار و رویدادهای کارگری در ایران
– بیانیه ی شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسر کشور ، در اعتراض به بازداشت فعالان صنفی معلمان، در آستانه ی سال تحصیلی ۱۳۹۵ – ۱۳۹۴
– گزارش: تجمع کارگران نفت مقابل استانداری خوزستان

آدرس بولتن شماره ١٠٠
http://www.kar-online.com/sites/default/files/media/boultan_100_0.pdf

از تجربۀ دیگران ـ دفتر نخست
دفتر اول شامل تعدادی از مقالاتی است از تجربیات جنبش کارگری و اتحادیه ای در دیگر کشورها، که زیر نام “از تجربۀ دیگران” در بولتن کارگری گروه کار کارگری سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) انتشار می یابند. بولتن نامبرده هفتگی است و هر هفته می تواند فقط بخش کوچکی از یک مقاله را درج کند. دفتر حاضر مقالات یک دورۀ حدوداً ۶ ماهه را شامل می شود و حاوی مقالاتی است در بارۀ برزیل، اردن، مصر، هند و اسپانیا. ترتیب مقالات عیناً از انتشار آنها در بولتن کارگری اخذ شده است.

آدرس دفتر اول
http://kar-online.com/sites/default/files/media/az_tajarebe_digaran_01.pdf

از تجربۀ دیگران ـ دفتر دوم
دفتر دوم حاوی مقالاتی است در بارۀ جنبش های کارگری و اتحادیه ای در اسرائیل (و مشخصاً در میان فلسطینیان اسرائیل)، اندونزی، بریتانیا، ترکیه، الجزایر و تعدادی از کشورهای امریکای لاتین.

آدرس دفتر دوم
http://kar-online.com/sites/default/files/media/az_tajrebeye_digaran_2_0.pdf

از تجربۀ دیگران ـ دفتر سوم
دفتر حاضر حاوی مقالاتی است در بارۀ جنبش های کارگری و اتحادیه ای در پهنۀ جهانی و به طور مشخص در امریکا، آلمان، شیلی، برخی از کشورهای امریکای لاتین، تونس و مصر.

آدرس دفتر سوم
http://www.kar-online.com/sites/default/files/media/az_tajrebe_digaran_3_0.pdf

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com