دیشب یکی از بهترین خبرهای زندگی ام را در سال های گذشته شنیدم و آن خبر محاکمه یک شخص در دادگاه لاهه و به دلیل ویران کردن میراث فرهنگی و هویتی ـ تاریخی مردمان یک سرزمین بود.
این خبر اعلام می کرد که برای اولین بار «دادگاه کیفری بین المللی» یک ویرانگر میراث فرهنگی را محاکمه می کند. این دادگاه که به عنوان دادگاه لاهه هم شناخته می شود تا کنون به جرم هایی چون جنایات جنگی، جنایات علیه بشریت، و نسل کشی و تجاوز رسیدگی کرده است. دادگاه لاهه اعلام کرده که یکی از بنیادگراها را با جرم تخریب آثار فرهنگی شهر «تیمبوکتو» که ارزش تاریخی ـ هویتی و مقدس برای مردم دارد را محاکمه خواهد کرد.
این شخص نامش «ابوتراب» است. و از رهبران یکی از شعبه های القاعده در کشور «مالی» است. او و همدستانش در مدتی که حکومت مالی به دست اسلامگرایان تندرو افتاده بود آرامگاه های تاریخی و مساجد شهر«تیمبوکتو» را تخریب و هزاران نسخه ی خطی را سوزاندند.
«میراث فرهنگی» (که مجموعه میراث تاریخی و طبیعی و فرهنگی است) در کنوانسیون ۱۹۷۲ یونسکو به عنوان میراث بشری شناخته شد و دولت ها را موظف به حفظ آن کردند. اما تا کنون مجازاتی بین المللی برای ویرانگران این میراث در نظر گرفته نشده بود. و چه خوب آن ها که کارشان ویرانگری میراث فرهنگی مردمان یک سرزمین است (که متاسفانه در سرزمین خودمان هم کم نیستند) حواس شان باشد که ممکن است فردایی کارشان به دادگاه های بین المللی کشیده شود.
۲۷ سپتامبر ۲۰۱۵

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)