در قسمتِ پیش از همو نالدی (انسانِ نالدی)؛ تبار زوال یافته انسان مُدرن یا بهتر بگویم نزدیک‌ترین خویشاوند به انسان‌ مدرن که به تازگی کشف آن اعلام شده، صحبت کردم. هومو نالِدی به‌‌نوعی به بحث تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک مربوط می‌شد بویژه که در آغاز این بحث به تکامل انسان و «هوموساپینس»ها یعنی انسان اجتماعی و هوشمند امروزی اشاره شده بود.
اسم «نالدی» برگرفته از محل کشف آن – غاری به نام «ستاره در حال طلوع» در آفریقای جنوبی است که بزرگ ترین یافته فسیلی به هم پیوسته از بقایای انسانی در آن به‌دست آمده‌است. نالدی در زبان تسوانا، که یکی از زبان‌های محلی آفریقای جنوبی است، به معنی «ستاره» است.
در ادامه مباحث تاریخ حهان از ماموت تا فیسبوک به سِلتها می‌پردازم.

سِلت‌ها یا کِلتها گروهی از قبایل بودند که لهجه هند و اروپایی داشتند و نخستین بار در هزاره دوم قبل از میلاد در جنوب غربی آلمان و شمال فرانسه پاگرفتند. آنان که به اسب و سلاح آهنی مجهز بودند بسرعت در سراسر اروپا پخش و پلا شده، به جزایر بریتانیا هم رسیدند و بعداً از ایتالیا و اسپانیا سر درآوردند. سِلتها با مقدونیه جنگیدند و وارد آسیای صغیر شدند و مراکز هلنیسم (ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭﯼ ﯾﻮﻧﺎﻥ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺮﮒ ﺍﺳﮑﻨﺪﺭ) را غارت نمودند و با ثروتی که از تجارت و تاخت و تاز بدست آوردند استیلای خود را بر اروپای مرکزی حفظ کردند.
سِلت‌ها با سرهای بریده دشمنان شکست خورده خود فخر فروخته و به شمشیرهای خود خیلی غره بودند غافل از اینکه «نه هرکه دارد شمشیر حَرب باید کرد» عاقبت دوران غرّگی بسر آمد و با تاخت و تازِ ژرمن‌ها، و بعداً قیصر (ژولیوس سزار) به سراشیبی افتادند…

متن کامل مقاله (+چیده آن بزبان انگلیسی) در آدرس زیر
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=315

در همین زمینه
تاریخ جهان دادگاه جهان است
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=history
بخش‌های دیگر «تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک»
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=otherm

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

hamneshine_bahar@yahoo.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)