چندی پیش که تالیف و تدوین «تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک» را آغاز کردم از همو نالدی Homo naledi رازگشایی نشده بود. هومو نالِدی که به تازگی کشف آن اعلام شده؛ تبار زوال یافته انسان مدرن یا بهتر بگویم نزدیک‌ترین خویشاوند به انسان‌مدرن ‌است. هومو نالِدی (انسان نالدی) به‌نوعی به بحث تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک مربوط می‌شود بویژه که در آغاز آن بحث به تکامل انسان و «هوموساپینس»ها یعنی انسان اجتماعی و هوشمند امروزی اشاره شده بود.

ادامه مقاله و چکیده انگلیسی آن را در آدرس زیر ملاحظه فرمائید:
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=310

در همین زمینه
تاریخ جهان دادگاه جهان است
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=history
بخش‌های دیگر «تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک»
http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=otherm

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

hamneshine_bahar@yahoo.com

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)