بوده  …   نبوده ؟! …    نه   که نیست  هنوز  خدایی

نا-بلوغ است؟ مریض، مرده؟!  پس،آیا،حَواسَش…؟ چُرت می زند کنارِ اینهمه جنایت؟!  نرسیده به خط؟   کم و بیش که زیرِ پایِ مُلّا  خوابیده … -به همین سادگی ِ دنیایِ   ماجرا و  جریانِ لا کِردارانِ  لا وُجود …

در سکوتِی  پَشمالود ِ   نمازهایِ  وارونه ی  مُلّا و نوکرِ مُلّا

-پـَـس، باز، اگر  بوده و نَمُرده …   چیزی بگوید  بِزودی… مجبور است

یک من  آشکار  بگوید،  بی کسِ ترین  بی ترسِ دنیایِ تنها

به لَجن زار  بفرستد  نمازِهایِ  وارونه ی   این دزدی هایِ  ایستاده را

همصدا با  دنیایِ  در بند، جنگ، فقر، مَرَض، تو در تویِ  طبیعتِی پاکِ 

  همراهِ  حرف هایِ  بی صدایِ فقر شود   همراهِ  آسمانِ  زمین و  ماه

که  خانه ی  شیطان است  این سرزمین  این  خانه ی  تمرینِ امروزِآینده

با تمامِ صَف هایَ  فقر و  درد و بیماری و  زندانَ   صَف هایِ تنهایی اش

تا جارویِ حتمیِ سپیده دمِی تاریخی، تا سَرنگونیِ  گـُنبد و مِنبـَرِ مرگ ها

-که رَحم  جایِز نیست به ستم، وقتی  با چشم هایِ  بازِ عشق  زیسته ام

همه تاریک – روشنِ این خانه ی  بلوریِ ستم را.

 

Theatrical lighting

 

From the stairs of hospitals

To the simple stairs of all asylums

They pass so natural, with the help of silent days and nights

In the presence of all the inexpressive pains of the years

To overthrow the human on Earth in anger enough

Under the bombs from sky

 People are worn out with eyes and cameras in the war line

Children are forgetting the smile of the life

And the worlds just are watching    cannot arrest this story

Ukraine is alone

Between enough being and enough nonbeing

Is helpless    is far    is alone    near all the eyes

Near my eyes    near my weak hands   near my hollow legs

I look at the faces   alive   dead   the waves of prisoners

 I look at worthless world     laugh at the cameras

Human is alone

.

Amir Sarem

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)