یک منبع آگاه در ارومیه به شبکه‌ی حقوق بشر کُردستان گفت که بعد از انتقال زندانی سیاسی کُرد محکوم به اعدام بهروز آلخانی جهت اجرای حکم اعدام ۵ زندانی دیگر جرایم مواد مخدری جهت اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی زندان مرکزی ارومیه منتقل شده‌اند و هر لحظه احتمال اجرای حکم اعدام این ۶ زندانی وجود دارد.
این منبع هویت هر ۵ زندانی را ر.والافر ، ا. فتحی ، ک. گلشنی، ع.کریمی و ر.قاسمی اعلام کرد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)