عکس‌های تجمع که هم‌اکنون از ارومیه بدست ما رسیده است.
ماموران امنیتی از شرکت کنندگان در تجمع خواسته‌اند تا محل را ترک نمایند. آنها اعلام کرده که حکم اجرا خواهد شد و جنازه به خانواده تحویل داده نخواهد شد و حتی حق برگزاری مراسم ترحیم را هم ندارند.

شبکه‌ی حقوق بشر کُردستان

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)