حسن منوچهری

نمونه سعید مرتضوی ،نمونه و الگوی کاملی است از عدالت رژیم اسلامی. فردی که با سابقه ایی مشخص از شهرستان به تهران می رسد و سپس پله های ترقی را با سرعت طی می کند. و این تنها به این دلیل است که رژیم اهمیت چنین افرادی را درک می کند.
به هر ترتیب سعید مرتضوی ،با اشاره مستقیم سید علی خامنه ایی دادستان کل تهران می شود.
شخص سعید مرتضوی همواره خود را سرباز کوچک نظام معرفی کرده و در جریان دادگاه نیز بارها اشاره کرد که هر کاری که کرده درست و در جهت حفظ و پایداری رژیم بوده است تا جایی که یک بار مطرح کرد که او تنها دستورات مقام های بالاتر را به طور کامل اجرا می کرده است. شاید به مزد همین خوش خدمتی هایش بود که خیلی راحت از اتهام های اصلی اش تبرئه شد.
در تمامی سالهای فعالیت مرتضوی ، تمامی تلاشش را به کار بست تا سیاه ترین روز ها را برای رسانه ها ، نشریات و فعالین مدنی به وجود آورد و در تمامی این سالها شاهد فعالینی بوده ایم که به جرم دانسته هایشان بر دار شدند و چه بسیار نشریاتی که با تیغ توقیف ساکت شدند.
اما آنچه که من را وا داشت تا مطلبی را در باره مرتضوی بنویسم این نکته است که ، رژیم عدالت محور سید علی خامنه چگونه مزد شاگردان خلفش را پرداخت می کند و از همه مهمتر اینکه به طور واضح بیان کنم که مسئولیت تمامی قتل ها، اعدام ها ، تهدید ها و توقیف ها بر گردن شخص سید علی خامنه ای ست و هم اوست که به طور مستقیم در تعیین مقام اول قوه قضاییه دخالت دارد .
اینکه بیان کنم سطح به مقام رسیدن در این نظام و دستگاه عدالت رژیم ،خونخوار بودن ، گوش به فرمان بودن و در نهایت ساکت بودن در برابر بی عدالتی هاست و حال شاهد مزد گرفتن سعید مرتضوی هستیم.
و در نهایت لازم است یاد آوری کنم تمامی وقایعی که در کهریزک و در تمامی این سال ها بوده با اشاره مستقیم رهبری ایران اتفاق افتاده و اوست که در اصل بابت این بی عدالتی ها باید به یک عدالت خانه واقعی سپرده شود.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)