نیشتمان محمدی‌پور
در منطقه‌ی خاورمیانه، هر گروه و حزبی که شروع به فعالیت کرده و در مسیر نظامی یا سیاسی گامی برداشته، بطور مستقیم یا غیر مستقیم، از سوی نیروهای خارجی هدایت شده است. برخی‌ها بر پایه‌ی مارکسیست – لنینیستی شوروی سابق و گروهی دیگر هم بر پایه‌ی اسلام رادیکال همچون القاعده و داعش توسط غربی‌ها. در این میان پ‌ک‌ک از نوع اول محسوب می‌شود که در گرماگرم جنگ سرد…
http://www.kurdparez.com/%D8%AA%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D9%81-%D…/

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)