طـُلوعی  بهاری

ماهی ها   رفته اند   از  زاینده رود   دیگر 

نشانی ها غـَلَط   اشاره ی ساعت و  آدرِس  کامِلَن غلط    مرز  غَلَط

پِلاک ها  خطا      سایه ها   روشنی ها   فاصله ها  همه غلط  

تصویرهایِ  مَخدوشِ  سلامت است و   بی راهه هایِ  خانه ها

-خطّی  بکشیم  با هم …   بَر  بُن-بستِ  این دیوارِ اَخمیِ این جادّه  ؟

بال و پر  بیاساییم  در  میدان  شطرنجیِ  عصر

وَسَط ِ شهر  برقصیم   بی باک   با شادمانیِ  فقری بی تاجِ  

به  آهنگی  اِنفجاری    به آرامشِ   بهترین  رویاهایِ  نوزادی

خونسردِی بی هراسِ افشاندنِ  عَمّامه  بر باد     ترکّاندنِ  عَمّامه-مال

رقص و  جاروی ِ  آسوده ی  خرابی ها   آدَمَک ها   دروغ ها

همراهِ  تَبَسّم    زندگیِ  بیداری    رقص ِ بیداری    عشق ِ بیداری

نوشی از هوایِ آزادی    به  شادیِ  مِهرِ عاشقان   به سلامتیِ   فُقرا

به سلامتیِ  وجودِ  هرچه هستِ  زنده شویم  با  گیاه  حیوان  هر هست

مجبوریم  ایست  کنیم   این رِوالِ  مرگ را   با  شادی و  شعرِ مُطلق .

 

 امیر سارم                                                                   

 کانالِ تلگرام: https://t.me/amirsarempoems

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)