در آستانه روز جهانی کارگر خواستار آزادی بی قید و شرط کارگران زندانی و تمام زندانیان سیاسی باشیم!  

در حالی به استقبال روز جهانی کارگر میرویم که جامعه پس از بیش از یکسال بدنبال فریبکاری، دروغگوئی و شانه بالا انداختن رژیم اسلامی، با فاجعه عظیم و هولناکی روبروست. ویروس کرونا جامعه ایران را مانند کشورهای زیادی از دنیا به تعطیلی کشانده است. اما در ایران تفاوت با سراسر دنیا بر سر فریب و عدم مسئولیت در قبال جان میلیونها انسان و نان سفره بخش وسیعی از مردم است. قشری که نود و نه درصد جامعه را تشکیل میدهد.

سالهاست فقر و فلاکت هدیه حکومت بغایت غیر انسانی برای مردم است. هر صدای حق طلبی را با دستگیری، شکنجه و زندان پاسخ دادند. کارگر را بدلیل مطالبات به حق خود، بدلیل برگزاری روز جهانی کارگر، دستگیر و به زندان میاندازد. شلاقش میزند. با احکام و وثیقه های سنگین روبرویش میکند. شکنجه و وادار به اعترافات اجباریش میکند و امروز با پرونده سازیهای پوشالی روبرویش میکند.
اینها جواب کارگران و نود و نه درصد آن جامعه در قبال مطالبات به حق و عدالتخواهی اوست.

اما جامعه جواب تمام این سیاستهای رنگ باخته حکومت را با حمایت و احترام به رهبران کارگری خود در زندان و یا خارج از زندان داده است. در این راستا شاهد امضای بیش از ده میلیون امضا در حمایت و برای آزادی اسماعیل عبدی هستیم. شاهد شور، شعف و احترام جامعه پس از آزادی جعفر عظیم زاده به او هستیم. شاهد به خیابان آمدن باشکوه بازنشستگان در شکل سراسری هستیم. شاهد صدور بیانیه های پر شور اتحادیه های کارگری و تشکلات متعدد در دفاع از حق تشکل، آزادی بیان، تجمع و اعتراض و مطالبه حداقل دستمزد مطابق با مبلغ تعیین شده از طرف تشکلات کارگری و در آخر تشکیل کمیته ها و شوراها  بعنوان راه حل خلاصی از این شرایط فلاکت بار هستیم.
اینها خواستهای همین امروز کارگران در خیابانهاست.

از طرف دیگر در شرایطی که کرونا جان تمام شهروندان را در خطر جدی قرار داده است، دستگاه قضائی و حکومت اسلامی هیچ اقدامی جهت حفظ جان زندانیان بعمل نیاورده است. اگر کمبود و نبود امکانات بهداشتی و پزشکی در جامعه را ضربدر تراکم جمعیت، کیفیت بد غذا و آب آشامیدنی، نبود امکانات بهداشتی و حتی شوینده، کمبود و نبود امکان دارو و درمان در زندانها بکنیم با فاجعه ای در فاجعه ای دیگر روبرو خواهیم شد. دهها زندانی به این بیماری مبتلا و یا کشته شده اند.
آزادی کارگر زندانی، زندانی سیاسی و تمام زندانیان خواستی است که امروز روی میز مطالبات جامعه قرار دارد. 

ما از تمام شما مردم شریف، آزادیخواه و انساندوست میخواهیم در آستانه اول ماه مه، روز جهانی کارگر به هر شکل و طریق ممکن میتوانید به فشارها و سرکوب فعالین کارگری در ایران اعتراض کنیم و خواستار آزادی بدون قید و شرط و فوری کارگران، معلمان و تمام زندانیان سیاسی شویم.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
۴ اردیبهشت ۱۳۹۹
۲۴ آپریل ۲۰۲۱

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)