خانم فدریکا موگرینی، مقام ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز سه‌شنبه در تهران با مقامات جمهوری اسلامی ایران دیدار خواهد داشت.

2015-07-28_10-32-46

خانم موگرینی در روزهای گذشته در صحن پارلمان اروپا اعلام کرد اتحادیه اروپا ایران را به دلیل ممانعت از ورود زنان به ورزشگاه‌ها و در استادیوم‌ها برای دیدن دیدارهای ورزشی چون فوتبال محکوم می کند.

این مقام ارشد سیاست خارجب اتحادیه اروپا به سوالاتی پاسخ می گفت که توسط قانون‌گذار بلژیکی پارلمان اروپا، خانم ایوو بلت، در حمایت از خواست های کارزار «پیش بسوی ورزشگاه‌ها» مطرح شده بودند.

خانم ایوو بلت در پیامد دیدارهائی با دریا صفائی، سخنگوی کارزار «پیش بسوی ورزشگاه‌ها»، پرسش هائی کتبی از فدریکا موگرینی مطرح ساخته بود، که این مقام اروپائی بصورت رسمی پاسخ داده است. پاسخی که اتحادیه اروپا و مقام ارشد سیاسی خارجی اش را موظف می سازد به این تعهداتشان عمل کنند.

متن پاسخ خانم فدریکا موگرینی در رابطه با ممانعت ورود زنان ایرانی به ورزشگاه‌ها:


اتحادیه اروپا با تمام قدرت خود را متعهد به حمایت از برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان می‌داند. تبعیض جنسیتی نقض حقوق بشر است و اتحادیه‌ اروپا ایران را به دلیل ممانعت از ورود زنان بهورزشگاه‌ها برای تماشای مسابقات فوتبال مردان محکوم می‌کند.

اتحادیه‌ی اروپا، چه در کل و چه در موارد خاص، طرح موضوعات مربوط به حقوق زنان در ایران و تذکر به دولت این کشور در این خصوص را ادامه خواهد داد. اتحادیه‌ی اروپا حقوق بشر را امریجهانی و بخش‌ناپذیر می‌داند.

اتحادیه‌ی اروپا و دولت‌های عضو آن حقوق بشر و دمکراسی را در مرکزیت روابط خارجی با دولت‌های عضو و غیرعضو قرار داده‌اند. بر این مبنا٬ این اتحادیه سازمان‌هایی نظیر فیفا را برایارتقای سطح برابری جنسیتی در فوتبال در سراسر جهان ترغیب می‌کند.

در چهارچوب برنامهٔ کاری اتحادیه‌ی اروپا در حوزه‌ی ورزش (۲۰۱۷-۲۰۱۴)، یکی از پنج گروه کارشناسی این اتحادیه برنامه‌هایی با محوریت موضوع نظارت کامل بر این اصول تدارکدیده‌است. این گروه کارشناسی دولت‌های عضو را گرد هم ‌می‌آورد وطیف وسیعی از گروه‌ها و سازمان‌های ورزشی، از جمله فیفا، را رصد می‌کند و تلاش دارد سطح دموکراسی و حقوق بشر وبرابری جنسیتی در حوزه‌ی ورزش را ارتقاء دهد.


 

کارزار «پیش بسوی ورزشگاه‌ها» انتظار دارد فدریکا موگرینی در جریان دیدارهای روز سه شنبه اش در تهران با مقامات جمهوری اسلامی، آنچه را در پاسخ به نگرانی های قانون‌گذاران پارلمان اروپا گفته است به مخاطبین ایرانی اش گوشزد کند و از آنها بخواهد که در این رابطه متعهد شوند.

کارزار «پیش بسوی ورزشگاه‌ها» همچنین انتظار دارد که فدریکا موگرینی و دیگر شخصیت های اروپائی که در روزهای آینده به تهران سفر خواهند کرد فراموش نکنند که در جمهوری اسلامی ابتدائی ترین حقوق انسانی زیرا پا گذارده می شوند و دهها نفر تنها بخاطر اعتراض هایشان به نقض مکرر حقوق بشر و یا  ابراز نظرات سیاسی و یا داشتن عقاید مذهبی متفاوت در زندان بسر می برند.

کارزار «پیش بسوی ورزشگاه‌ها»

بروکسل ۲۸ ژوئیه ۲۰۱۵

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)