جناب آقای فابیوس
وزیر امور خارجه فرانسه
با احترام؛
نظر به این که فرانسه به عنوان کشوری آزاد، دموکرات و پیشرفته مطرح بوده و در دنیای امروز، مهد فرهنگ و تمدن نوین شناخته می شود، از طرف خود و بسیاری دیگر از زندانیان سیاسی، سفر قریب الوقوع تان به ایران را خوشامد می گویم.

davoudi_argang2014
ضمن یادآوری این واقعیت که پس از توافق اخیر با باند ستمگر حاکم بر ایران، شرایط جدیدی پدیدار آمده از جنابعالی به عنوان یک مقام عالی رتبه فرانسوی، بسیار بیشتر از هر مقام اروپایی دیگر، انتظار می رود که همچون مذاکرات هسته ای، در این سفر نیز سوابق فجیع رژیم در زمینه نقض فاحش حقوق بشر را به چالش گرفته به ویژه زندانیان سیاسی، امنیتی، عقیدتی و… را بیش از پیش مورد توجه قرار دهید.
در این رابطه رسیدگی به وضعیت آن دسته از زندانیان سیاسی که بعضا سکولار بوده و به اتهام فعالیت های مسالمت جویانه در چارچوب اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد، بیش از یک دهه از عمر ارزشمند خود را در شرایط بسیار اسفناک، درون سیاهچال های قرون وسطایی باند مافیا گذرانده اند، ضرورت عاجل دارد.
این گونه زندانیان علاوه بر تحمل شکنجه های سیستماتیک جسمی و روحی مرسوم، اموال شان را نیز عوامل اطلاعاتی-امنیتی به غارت برده و خانواده های شان را تا آنجا در تنگنا قرار داده اند که حتی حق کار کردن در بخش خصوصی نیز از آنان سلب گردیده است. زیرا که به محض اطلاع با یک تلفن کوتاه از سوی نیروهای اطلاعاتی-امنیتی، علیرغم برخورداری شایسته از الزامات شغل مربوطه، بلافاصله اخراج می شوند.
وحوش امنیتی فقیه به این هم بسنده نکرده، هر یک از دوستان که توان یا جرأت کمک مالی به خانواده اینگونه زندانیان را داشته، تحت اتهام واهی “کمک به گروه های معاند”، چنان در معرض تهدید قرار داده اند که پس از سال ها، ناچار به قطع دائم دوستی های دیرینه شده اند.
جناب آقای فابیوس؛
از طرف خانواده خود و بسیاری دیگر از زندانیان قدیمی، ابراز امیدواری می نمایم که فرصت اینگونه مراودات را غنیمت شمرده، برای مهار ستمگری های وحشیانه رژیم که به اعتبار جهانی کشورهای غربی مذاکره کننده لطمه می زند، از اعمال هر گونه فشار به منظور کسب موافقت برای سفر مقامات حقوق بشری سازمان ملل به ریاست گزارشگر ویژه جناب آقای احمد شهید، دریغ نورزید. باشد که ابتکار عمل جنابعالی برای گشایش شایسته در باب موضوعات حقوق بشری نیز مفید به فایده گردد.
پیشاپیش از بذل توجه عالی قدردانی می گردد.

با تجدید احترام؛
ارژنگ داودی
معلم، شاعر، نویسنده
زندانی سـیاسی/ ۱۲ سال
زندان رجایی شهر
۳ مرداد ماه ۱۳۹۴
۲۵ جولای ۲۰۱۵

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)