در قسمت پیش از تمدن مینوسی و زادگاه آن جزیره کرت در جنوب یونان صحبت شد و دیدیم نزد مینوسی‌ها، زنان از جایگاه بالایی برخوردار بودند.
به میسنی‌ها؛ که به دلیل علاقه به زراندوزی و گنجینه‌های فراوان به «تمدن سرشار از طلا» شهرت یافت و مینوسی‌ها را از میان بردند، همچنین به تمدن‌ بابل و قوانین حمورابی و سوءاستفاده اصحاب قدرت از نیاز انسان به ستایش و پرستش.اشاره شد.
دیدیم فرهنگ‌ها نیز مانند هر موجود زنده‌ای زاده و شکوفا می‌شوند و وقتی نیروی آنها به پایان ‌رسد و به سراشیب انحطاط می‌افتند.

ادامه بحث را لطفاُ در آدرس زیر ببینید:

http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=290

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)