گفتگوی پرگار با مهرداد درویش پور و کیارش آرامش

جنس زندگی در آمریکا و اروپا، پرگار – YouTube

آمریکا و اروپا را از نظر جنس زندگی می‌توان با هم مقایسه کرد؟ سنجه‌های اصلی از جمله میزان درآمد و شاخص‌های ذهنی از جمله حس مردم به زندگی خود در مقایسه‌ی آمریکا و اروپا به ما چه می‌گوید؟ مهمان‌های برنامه: مهرداد درویش‌پور؛جامعه شناس و کیارش آرامش؛ پژوهشگر اخلاق پزشکی.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)