شورای مرکزی تشکل های صنفی فرهنگیان سراسرکشور در اعتراض به برخوردهای امنیتی و بازداشت های قوه قضاییه با معلمانی که تنها اعتراض صنفی داشته اند در بیانیه ای از معلمان خواسته بود در تجمع اعتراضی روز ۳۱ تیر ماه مقابل مجلس شورای اسلامی شرکت کنند.نیروهای امنیتی به طور گسترده ای در برابر مجلس حضور یافته و به اعمال فشار و بازداشت معلمان دست زده اند. بنابرگزارش ها بیش از صد معلم بازداشت شده اند …

بر اساس گزارش‌هایی که به دست ما رسیده است،صبح امروز معلمان  و فعالان مدنی و فرهنگی از سراسر کشور، به میدان بهارستان آمدند تا صدای اعتراض فرهنگیان نسبت به بازداشت خودسرانه  و غیرقانونی معلمان و فعالان صنفی را رساتر کنند.  وبا حضور در این جمع به وجدان بیدار جامعه  اعلام  نمایند  که همکارانشان تحت  فشارهای امنیتی در زندان ها به سر می برند. آنان با محکوم کردن این عمل غیر انسانی ، خواستار آزادی بدون  قید وشرط    فعالان صنفی خود  هستند.

این تجمع در پاسخ به فراخوان شورای مرکزی تشکل های فرهنگیان سراسر کشور برگزار شد. در پاسخ به این فراخوان بیش از دو هزار معلم از شهرهای دور و نزدیک خود را به تهران رساندند تا بر طبق اصل ۲۷ قانون اساسی، تجمع سکوت برگزار کنند.
اما از اوایل صبح حضور نیروهای امنیتی بسیار چشمگیر بود. این نیروها از شکل گیری هر اجتماعی به شدت جلوگیری کردند و به هر شکل ممکن تلاش خود را به کار بستند تا معلمان را متفرق کنند. برخورد نیروها با یک تجمع کاملا صنفی و قانونی، بسیار امنیتی گزارش شده است، بر طبق گزارشات، بیش از صد معلم بازداشت شده و به اتومبیل های ون که در گوشه و کنار منتظر بودند، منتقل شدند.
گرچه به هر شکل تلاش کردند جمعیت را متفرق کنند و از شکل گیری تجمع جلوگیری کنند، اما معلمان با حضور گسترده، صدای خود را در جامعه منعکس نمودند .

معلمان ناراضی میهن ما مطالبات  انسانی و به حق خویش از جمله سطح دستمزدها ، امنیت شغلی ، پایان دادن به تبعیض آشکار در سیستم آموزشی و عدم تخصیص بودجه لازم به آموزش و پرورش ا وهمچنین برای اجرای بیمه های درمانی، برخورداری از حق فعالیت صنفی سندیکایی و سایر مشکلات معیشتی سال ها است دست به تجمع می زنند.

سران رژیم واپس گرا  علیرغم ادعا ها و شعارهای مردم فریبانه عملا با دانش، هنر و فرهنگ ملی به ستیز برخاسته اند، و توان گشودن این کلاف سردرگم را ندارند. سیاست گذاران رژیم همچنان در گریز از واقعیت ها وبی اعتنا به نیاز های جامعه بر «اسلامی» شدن شئون آموزشی وتربیتی اصرار می ورزند.آنها تلاش می کنند تا به زور هم که شده فرهنگ ویژه مورد نظر خود را به نسلی که می بایستی اداره امور کشور را به عهده بگیرند تزریق کنند. بدیهی است که رژیم« ولایت فقیه»با روبنای واپس مانده اش با پیشرفتهای علمی و فنی ،فرهنگی و اجتماعی  ودر نتیجه با ضرورتهای  امروزین کشور در تضاد جدی قرار دارد.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)