در این پیش شماره به روز جهانی خشونت علیه زنان می‌پردازیم، از همسر عبدالفتاح سلطانی می‌گوبیم، گزارش آبان‌ماه شیرین عبادی را مرور می‌کنیم و به جشنواره‌ی موسسه‌ی رعد سری می‌زنیم) گزارش سازمان گزارش‌گران بدون مرز را برایتان می‌خوانیم و خبرهای دیگر در حوزه‌ی جامعه‌ی مدنی ایران می‌پردازیم.

شماره‌ی چهارم رادیو داوطلب را در ۲۴ دقیقه و ۵۵ ثانیه بشنوید و به دیگران هم توصیه کنید. رادیو داوطلب، صدای جامعه‌ی مدنی ایران است…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)