دلنوشته شماره چهار: تفاوت فکر و نگرش

به تعداد آدمهای روی کره خاکی تفاوت فکر و نگرش وجود دارد…
پس این را بپذیر کسی که تفکرش با تو متفاوت است ، دشمنت نیست. بلکه انسان دیگری است با دیدگاهی متفاوت و حتى ساز بر خلاف هم مى نوازد ، فقط همین…

اگر فقط همین یک اصل را بپذیریم ، روابط اجتماعی مان بهتر خواهد شد

تفاوت فکر و نگرش

تفاوت فکر و نگرش

و زندگی سرشار از آرامش توام با احترام و درک متقابل را تجربه خواهیم کرد… !

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)