در سال ۱۹۰۰ میلادی یکی از مهم‌ترین شهرهای کرت آن زمان (کنوسوس)، از زیر خاک بیرون آورده شد و کاخ‌های مجلل و عظیم آن و نیز دهها اثر تاریخی، باستان شناسان را به تأمل و شگفتی واداشت. وجود لوله‌های آبرسانی در سراسر شهر کنوسوس و همچنین انبارهای پر از غله نشان داد که این شهر زمانی در مسند قدرت یونان بوده‌است. کوزه‌های سفالی و بقایای کاخ‌های پیشرفته مینوسی‌ها در بخش شرقی جزیره هنوز باقی‌ست. در زیر برخی کاخ‌ها، شبکه کارآمدی برای فاضلاب از لوله‌های سفالی ساخته شده‌است.

ادامه مقاله را در آدرس زیر ملاحظه فرمائید:
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=287

http://www.hamneshinbahar.net/index.php?page=otherm

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)