در قسمت پیش به دگرگونی زندگی انسان در اثر کشاورزی و انقلاب شهری و تمدن‌های بزرگی که در بین النهرین و مصر و چین و…در پی داشت اشاره شد و اینکه سومریان به‌لحاظ اجتماعی اولین گروه بشریت بودند که به قانون گردن نهادند.
از اهرام مصر، دیوار چین و تمدن لانگشان Longshan culture که در مرکز و پایین رود زرد تمرکز یافت، تمدن نورته چیکو Norte Chico civilization که یکی از شش حوزه اصلی تمدن‌های آمریکای باستان را شامل می‌شده‌، همچنین از فرهنگ لاس وگاس که در سرزمین‌های امروزی اکوادور بوده هم صحبت کردم.

ادامه مقاله (+عکس ها) را در آدرس زیر ببینید:
http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=282

در همین زمینه
تاریخ جهان دادگاه جهان است
تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۱)
تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۲)
تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۳)
تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک (۴)
تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۵)
تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۶)
تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۶)
تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۷)
تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۸)
تاریخِ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۹)

سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)