سندِ صوتی و رسواییِ تجزیه طلبان: اعتراض نامه یِ زندانیان سیاسی به دولتِ بریتانیا را ما امضا کرده ایم.زندانیان سیاسی ایران ۱۹ تیر ۹۴/

“حاکمیتِ ملیِ” ایران مطلقاً تقسیم پذیر نیست!
اعتراض نامه شماری از زندانیان سیاسی ایران به دولت بریتانیا
لینک : http://news.gooya.com/politics/archives/2015/07/19…

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)

این یک مطلب قدیمی است و اکنون بایگانی شده است. ممکن است تصاویر این مطلب به دلیل قوانین مرتبط با کپی رایت حذف شده باشند. اگر فکر می‌کنید که تصاویر این مطلب ناقض کپی رایت نیست و می‌خواهید توسط زمانه بازیابی شوند، لطفاً به ما ایمیل بزنید. به آدرس: tribune@radiozamaneh.com