این بحث را از ویدئو بشنوید
در قسمت پیش از اهلی کردن گیاهان و حیوانات و کشت و زرع در منطقه موسوم به «هلال حاصلخیز» که با رودهای نیل، دجله، فرات و رود اردن سیراب می‌شد؛ صحبت کردم. همچنین از هنر غارنشینان که بخشی از تاریخ تفکر و خلاقیت بشری‌ است.
سپس با اشاره به زیگورات چغازنبیل و؛ عین غزال Ain Ghazal یکی از بزرگترین شهرک‌های ماقبل تاریخ، صحبت از این شد که رفتار گذشتگان را باید همان قدر معقول ببینیم که آنها می‌دیدند. تنها در اینصورت ما گذشته را فهم کرده‌ایم….

بقیه مقاله را همراه با چکیده آن به‌زبان انگلیسی (و عکسها) در آدرس زیر ببینید:

http://www.hamneshinbahar.net/article.php?text_id=281

در همین زمینه
تاریخ جهان دادگاه جهان است
تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۱)
تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۲)
تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۳)
تاریخ جهان از ماموت تا فیسبوک (۴)
تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۵)
تاریخ جهان از ماموت‌ تا فیسبوک (۶)


سایت همنشین بهار
http://www.hamneshinbahar.net

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)