شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران دکتر علی رشیدی،اقتصاددان سرشناس و عضو هیئت رهبری جبهه ملی ایران را به دو سال زندان و ۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم نمود.
این حکم به دلیل انتشار بیانیه جبهه ملی ایران در اعتنراض به وضعیت اقتصادی کشور در آبان ماه ۹۰ که مقامات اطلاعاتی ادعا نموده اند به قلم دکتر علی رشیدی نوشته شده است ؛ و ذیل عناوین تبلیغ علیه نظام و اهانت به رهبری صادر گردیده است.
گفتنی است در تاریخ ۹ آبان ماه ۹۰ و در پی انتشار بیانیه مذکور دکتر رشیدی بازداشت گردیده و تا اسفند ماه همان سال که با قرار وثیقه آزاد شد، قریب به ۴ ماه را به عنوان مسن ترین زندانی سیاسی ایران در بندهای ۲۰۹، ۲۴۰ و ۳۵۰ اوین گذراند.
لازم به ذکر است که پس از انتخابات مناقشه انگیز سال ۸۸، علاوه بر بازجویی و احضارهای مکرر اعضای جبهه ملی ایران، کورش زعیم، علی رشیدی، عیسی خان حاتمی، محمد اولیایی فرد، حسین موسویان، پیمان عارف و حمیدرضا خادم نیزدر یک یا چند نوبت بازداشت گردیده و مدتی را در بندهای مختلف زندان اوین سپری نموده اند.

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)