صبح روز ۳۱ خرداد، کارگران ذوب آهن اردبیل که در اعتراض به شرایط حقوقی خود و نگرفتن دستمزد بیش از ۱۶ ماه، در برابر استانداری اردبیل تجمع کرده بودند، مورد حمله ی یگان ویژه ی پلیس قرار گرفتند …

 


صبح روز ٣۱ خرداد، کارگران ذوب آهن اردبیل که در اعتراض به شرایط حقوقی خود و نگرفتن دستمزد بیش از ۱۶ ماه، در برابر استانداری اردبیل تجمع کرده بودند، مورد حمله ی یگان ویژه ی پلیس قرار گرفتند و در جریان این یورش تعدادی از کارگران مجروح شدند.

در این تجمع کارگران به عنوان اعتراض خیابان را بر روی خودروها بستند و پلیس برای متفرق کردن کارگران به آن ها حمله کرد. چند نفر از کارگران مصدوم شدند که با آمبولانس‌های اورژانس، به بیمارستان شدند.

به گزارش ٣۱خرداد سبلانه، کارگران ذوب آهن اردبیل که بیش از ۱۶ ماه است حقوق دریافت نکرده‌اند، در اعتراض به این وضع، در برابر استانداری اردبیل در خیابان خمینی اردبیل تجمع کرده و خیابان را بر روی خودروها بستند. کارگران ذوب آهن که تعدادشان به یکصدنفر می‌رسید با در دست‌داشتن پلاکاردهایی، خواهان رسیدگی مسئولین به شرایط معیشتی و حقوقی خود بودند. این کارگران با زبان روزه و در آخرین روز بهار، خواسته های خود را به گوش مسئولین استان رساندند اما تجمع در خیابان و بستن راه بر خودروها، باعث ورود نیروی انتظامی به ماجرا شد. پلیس تجمع کنندگان را متفرق کرد و بعد از آن تجمع کارگران در خیابان پایان یافت.

* عکس ها: سبلانه و آذر سلام

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)