کشورهای اروپایی و آمریکا مدت های زیادی است که به این امید که جمهوری اسلامی شاید رفتار خود را تغییر بدهد با این رژیم وارد مذاکره شده اند مذاکراتی که هر چند بعد از سال ها هنوز هیچ ثمره ای نداشته و تنها حاصل آن دادن زمان به حکومت اسلامی در ایران بوده است و نه چیز دیگر، حتی زمانی که باراک اوباما با آخوندهای تهران توافق نامه امضاکرد و برجام را شکل دادند هم جمهوری اسلامی رفتارش را تغییر نداد بلکه برعکس این حکومت نشان داد که اگر به وسیله مذاکره به آنها پول و امکانات برسد نتنها رفتارشان تغییر نمیکند بلکه همان پول ها را خرج گروه های تروریستی در جهان میکنند و با این کار دنیا را ناامن میکنند آنچه که ما در دوره بعد از توافق برجام مشاهده کردیم.

حال شاید کسی بپرسد پس راه مقابله و رفتار با رژیم ایران چیست؟ آیا اگر مذاکره جواب ندهد باید راه تحریم را پیش گرفت یا نه؟

همان طور که گفته شد توافق با چنین رژیم مرتجعی تنها به گسترش تروریست و‌همچنین تداوم این حکومت کمک میکند از طرف دیگر در این سال ها ثابت شده که این رژیم با تحریم هم رفتارش را عوض نمیکند بلکه ماننده کره شمالی یاغی تر میشود و دست به ساخت سلاح اتمی میزند یعنی تحریم فقط باعث شده که جمهوری اسلامی با سرعت بیشتری به سمت اتمی شدن پیش برود در انزوا و تحریم قرار دادن این رژیم میتواند خطرات بسیاری را برای دنیا و همچنین مردم ایران به‌وجود بیاورد زیرا وقتی که در انزوای کامل قرار بگیرید دستش برای جنایت بازتر میشود چون احساس میکند دیگر نیازی نیست به کسی پاسخ گو باشد پس چاره چیست؟

وقتی که نه تحریم میتواند این رژیم منحوس را از رفتارهای جنون آمیزش بازدارد و نه مذاکره میتواند این حکومت افراط گرای مذهبی را از پای درآورد پس چاره چیست؟

به نظر من تنها راه مقابله و جلوگیری از رسیدن این حکومت به بمب هسته ای و همچنین برای جلوگیری از شرارت های این اسلام گراها در تمام منطقه و جهان یک راه تنهاترین و بهترین راه حل است آن هم تغییر رژیم در ایران است اگر جهان میخواهد شر این رژیم را از سر مردم ایران و جهان کوتاه کند باید فقط و فقط به فکر تغییر رژیم در ایران باشد هر چقدر به این حکومت فرصت و زمان بیشتری داده شود خطرناک ترمیشوددقیقا ماننده یک سرطان که اگر جلوی آن گرفته نشود به تمامی بدن سرایت میکند اگر جمهوری اسلامی تغییر نکند و یا سقوط آن هر چه سریعتر اتفاق نیافتد ملاهای حاکم در تهران به اهداف پلید خود دست خواهند یافت راه مبارزه وپیشگیری از مشکلاتی که جمهوری اسلامی برای جهان به وجود آورده و خواهد آورد مذاکره و یا تحریم نیست باید این رژیم تغییر کند باید اروپایی ها و آمریکا که سالهاست با ساده لوحی خود فریب آخوندهای مکار را خورده اند بگوییم شما قادر نخواهید بود آنها را با مذاکره شکست بدهید و یا جلوی رسیدن آنها به بمب هسته ای را بگیرید متاسفانه باید بگوییم آنها در تمامی این سال ها به خوبی شما را فریب داده اند و باز هم دارند اینکار را انجام میدهند ما مردم ایران که چهل و سه سال است بخاطر این حکومت واپسگرا زندگی و کشور خود را از دست داده ایم میدانیم که تنها راه مبارزه با حکومت جمهوری اسلامی تغییر رژیم در ایران است اگر شما به هر چیزی غیر از این فکر میکنید مطما باشید به زودی پشیمان خواهید شد ولی اینبار شاید دیگر برای پشیمانی فرصتی نباشد.

امید سلیمانی (سآن)
نویسنده و تحلیلگر مسائل سیاسی

نظرات

نظر (به‌وسیله فیس‌بوک)